آشنایی با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی

NezamSenfiRayaneh

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران سمینار آشنایی با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکتهای انفورماتیکی در شورای عالی انفورماتیک را برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، در این سمینار که با حضور انبوه شرکت‌های ICT در محل دبیرخانه این سازمان برگزار شد، نمایندگان بیش از ۲۰۰ شرکت عضو سازمان با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی در شورای عالی انفورماتیک کشور آشنا شدند.

معاون شورای عالی انفورماتیک و مسئول رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های رایانه‌ای و کارشناسان طراحی سیستم رتبه‌بندی، سخنرانان این مراسم بودند.

آرمان غفاری، معاون شورای عالی انفورماتیک کشور در ابتدا به تشریح نکات آئین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی و سیر بازنگری این آئین‌نامه پرداخت.

غفاری با تاکید بر این که شرکت‌های کامپیوتری برای عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند، گفت: در سال ۸۴ آئین‌نامه جدید رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب شورای عالی انفورماتیک رسید و در اسفند سال ۹۰ بازنگری این آئین‌نامه به موازات توسعه و تغییرات فعالیت شرکت‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

غفاری با اشاره تدوین نرم‌افزار ساجات برای رتبه‌بندی شرکت‌ها گفت: در همان دوره نرم‌افزار ساجات (سامانه جامع تشخیص صلاحیت) برای رتبه‌بندی شرکت‌ها از سوی بخش خصوصی تهیه شد که زمینه را برای سهولت و اتوماسیون رتبه‌بندی شرکت‌ها فراهم کرد.

به گفته غفاری، براساس آخرین مصوبه آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی، شورای عالی انفورماتیک، رتبه شرکت‌ها را براساس پارامترهای مختلفی از رتبه یک تا هفت تعیین می‌کند.

معاون شورای عالی انفورماتیک درخصوص پارامترهای تعیین رتبه شرکت‌های رایانه‌ای گفت: تا سال ۸۴، دو پارامتر میزان حقوق و دستمزد پرداختی شرکت‌ها به کارکنان و میانگین درآمد مشمول مالیاتی شرکت‌ها، عوامل تعیین کننده رتبه شرکت‌ها در شورای عالی انفورماتیک بودند، اما براساس تغییرات اعمال شده در سال ۹۰، عامل رضایت مشتری به عنوان سومین پارامتر تعیین رتبه شرکت‌ها درنظر گرفته شد.

غفاری در تشریح این پارامترها ادامه داد: در مراحل اولیه انجام رتبه‌بندی شرکتها، میزان و سطح تحصیلات نیروی انسانی یک شرکت نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. در مرحله دوم تغییرات آئین‌نامه، شاخص‌هایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز مد نظر قرار گرفت. اما در آخرین تغییرات سال ۹۰ عامل رضایت مشتری نیز در تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها مدنظر قرار گرفت.

معاون شورای عالی انفورماتیک درخصوص رشته‌های فعالیت شرکت‌های رایانه‌ای در رتبه‌بندی این شورا گفت: بر اساس آیین‌نامه شورای‌ عالی انفورماتیک که از سال ۱۳۸۴، به شرکت‌های کامپیوتری ابلاغ شده بود، هر شرکت تنها می‌توانست در ۱۳ رشته مشخص شده تقاضای محاسبه رتبه داشته باشد. اما با اعمال تغییرات در این آیین نامه و به پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، دو رشته کاری جدید به این رتبه‌بندی اضافه شد. یعنی علاوه بر ۱۳ رشته انفورماتیک در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات و تجهیزات شبکه، دو رشته کاری جدید با نام‌های امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی ‌به این فهرست اضافه شده است تا خلأهای موجود برای شرکت‌های IT شناسایی شود.

درحال حاضر شرکت‌های انفورماتیکی در ۱۵ شاخه ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیر Mainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم وابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم‌افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مشمول رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک هستند.

در این سمینار پس از تشریح ضرائب و عوامل محاسبه رتبه‌بندی شرکت‌ها، مراسم پرسش و پاسخ از سوی کارشناسان شورای عالی انفورماتیک و نمایندگان شرکت‌های حاضر برگزار شد.