فراخوان دریافت کارت شناسایی هوشمند ملی در شهریور

melli

معاون فنی شرکت پست گفت: فراخوان کارت شناسایی هوشمند ملی در شهریور ماه اعلام و با مراجعه به واحدهای پستی می تواند برای صدور آن اقدام نمود.

اسماعیل بوداغی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: کارت هوشمند ملی به عنوان خدمات جدید براساس نیازی که در سطح کشور وجود دارد دارای ۲ کد به عنوان کد ملی است که هم قانون آن وضع شده و هم دولت آئین نامه اجرایی آن را تصویب کرده است.

وی افزود: کارت شناسایی ملی دارای یک کد شناسایی ملی «کی هستید» که متولی آن اداره ثبت احوال و یک کد ملی جغرافیایی یا کد ملی مکان «کجا هستید» که متولی آن شرکت پست است خواهد بود.

بوداغی اظهار کرد: تبدیل کارت شناسایی ملی به کارت ملی هوشمند پاسخگوی تمام نیازها بوده و  در طرح مشترکی بین ثبت احوال و پست قرار  شد به نوبت در سطح کشور تا شهریور که فراخوان آن داده شده، پایلوت آن در استان قم انجام شده و در حال حاضر در مراکز استان های کشور فراگیر شده اجرا می شود.

وی تصریح کرد: شهروندان از طریق پست مراجعه کرده و با ارائه مشخصات خود کارهایشان را انجام داده و در نهایت کارت شناسایی هوشمند ملی صادر می شود.

بوداغی در پایان یادآور شد: در همه واحدهای پستی تابلو اعلانات در خصوص چگونگی فراخوان مشخص شده و سعی می شود برای جلوگیری از ازدحام مردم به نوبت انجام شود.

شرکت گام الکترونیک تنها همکار ایرانی طراحی کارت هوشمند ملی است.