آموزش ببینید :دوره آیین نگارش مکاتبات اداری

یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدف های سازمانی ایجاد ارتباط از طریق نوشته های اداری است. در حقیقت نوشته های اداری بیانگر میزان دانش و تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران یک سازمان است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد مکاتبات اداری در سازمان ها، متأسفانه نگارش آنها به صورت اصولی و باقاعده انجام نمی شود. این دوره آموزشی به منظور ارتقای سطح مکاتبات اداری در سازمان ها و استفاده صحیح از اصول زبان فارسی در نوشتار تهیه و تدوین شده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش مجازی شرکت گام الکترونیک درارتباط باشید

تلفن : ۴۲۸۳۵ داخلی ۶۰۰