استقرار نظام مدیریت سبز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

electronic govermentمعاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات بر عزم این وزارتخانه در استقرار کامل نظام مدیریت سبز تاکیدکرد.

به گزارش روابط عمومی گام  به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی راسخ گفت: براساس ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی موظفند با کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست، در اجرای برنامه مدیریت سبز اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات اظهار کرد: کاربردی بودن نظام مدیریت سبز تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: برمبنای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت مصرف و صرفه جویی در هزینه های عمومی، و انضباط مالی و اداری، پروژه “دفتر کار سبز” در ساختمان مرکزی وزارتخانه تعریف شد و از مهرماه سال جاری به مدت ۴ ماه به اجرا درآمد.

راسخ برلزوم فرهنگ سازی و آموزش کارمندان و مدیران در خصوص مصرف بهینه تاکید کرد و افزود: پروژه دفتر کارسبز بر کاهش هزینه ها و اقدامات بهبود در محورهای آب، انرژی، کاغذ، پسماند، خرید، حمل ونقل، تدارکات، صدا و هوا تمرکز دارد.

وی افزود: باتوجه بر ارزیابی نتایج پروژه، توسط انجمن مدیریت سبز ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهمین دوره همایش مدیریت سبز، موفق به دریافت گواهینامه بین المللی دفتر کار سبز از سوی اتحادیه مدیریت سبز اروپا برای ساختمان مرکزی این وزارتخانه شد.

راسخ تسری اقدامات اصلاحی به زندگی شخصی کارکنان را از نکات مهم قابل برنامه ریزی دانست و گفت: عزم وزارتخانه در استقرار کامل نظام مدیریت سبز جدی است

معاون توسعه مدیریت با تاکید بر استمرار اقدامات بهبود مصرف در ستاد وزارتخانه گفت: موضوع استقرار نظام مدیریت سبز به سازمانها و شرکتهای وابسته نیز ابلاغ شده و گزارش اقدامات صرفه جویی به صورت دوره ای جمع آوری و نظارت می شود.