برگزاری مراسم تودیع و معارفه دبیران سازمان نصر تهران

todi.9

مراسم تودیع محمدیوسفیان، دبیرسابق سازمان نصرتهران و معارفه اصغر رضا نژاد، دبیر جدید این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گام به نقل از سازمان نصر تهران، دراین مراسم که صبح روزشنبه ۱۱ بهمن ماه جاری با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره چهارم و برخی از اعضای هیات مدیره سوم سازمان برگزارشد، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های محمد یوسفیان، دبیرسابق سازمان، اصغررضا نژاد، به عنوان دبیر جدید سازمان معرفی شد.
ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نصر تهران دراین مراسم، از زحمات یوسفیان به عنوان دبیر سازمان  در دوره سوم هیات مدیره قدردانی کرد.
آزاده داننده، رئیس سومین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران، ضمن  تشکر از تلاش ها  و تعهد یوسفیان گفت: در دوره سوم در شرایطی بسیار حساس و بحرانی، آقای یوسفیان، دبیری سازمان را پذیرفتند و موفق شدند با تدبیر و آرامش، نظم و انضباط را بر دبیرخانه سازمان نصر تهران حاکم کنند.
داننده با اشاره به رفتار صنفی یوسفیان بر کرسی دبیری سازمان افزود: حضور منسجم و صنفی آقای یوسفیان و رفتار مدبرانه شان، موجب شد فعالیت ها، پروژه های بزرگ وب رنامه های سازمان همچون انتخابات هیات مدیره در دوره قبل به خوبی پیش رود.
اصغررضانژاد، دبیر جدید سازمان نصر تهران، عضو هیات مدیره چهارم سازمان و دانش آموخته رشته مهندسی  برق و قدرت و کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت کسب و کار(MBA) است. از جمله سوابق صنفی وی می توان به سابقه عضویت و فعالیت مستمر در کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان، کارگروه نرم افزارهای پیشرفته سازمانی ، فعالیت در کمیسیون مشاوران و اشخاص حقیقی سازمان و کارگروه فرهنگ ساری و کارگروه قوانین سازمان اشاره کرد.