بانک ملت : اتوماسیون اداری متمرکز باز هم تحول ایجاد کرد

اجرای سیستم اتوماسیون اداری یکپارچه با محوریت مکاتبات اداری یکی از ارکان سیستم های اطلاعاتی در سازمان هاست.این پیشرفت با هدف تکریم ارباب رجوع از الویت های بالای بانک ملت می باشد.
به گزارشات دریافتی از بازرسی کل بانک ملت این مجموعه در نبود سیستم اتوماسیون اداری متمرکز الماس گام به جهت نظارت کامل بر مکاتبات و کنترل آنها زمان زیادی را صرف می نمودند و این موضوع علاوه بر معایب زیاد، عدم شفافیت را به همراه داشته است.در نیمه دوم سالی جاری، پروژه متمرکز سازی اتوماسیون اداری الماس گام، مشتمل بر سه فاز اجرایی آغاز و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده در مدت چهار ماه پیاده سازی خواهد شد.

Telegram

اهداف پروژه:

 • بهینه سازی فرآیندها
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی
 • ارتقای امنیت
 • حذف کاغذ از فرآیندهای جاری حاکم بر مکاتبات بانک
 • ارائه خدمات متمایز به مشتریان

دستاوردهای پروژه:

 • سرعت در عملیات
 • نظارت و کنترل بر فرآیندها
 • امکان تهیه آمار و گزارش های متمرکز از عملکرد استان ها،واحد ها و کاربران
 • امکان اعمال ملاحظات امنیتی خصوصا در ارتباط با اسناد، مدارک و نامه های طبقه بندی شده
 • جلوگیری از دوباره کاری و بیهوده کاری
 • کاهش حجم کار و افزایش بهره وری
 • قابلیت اشراف بالا به پایین در سطوح سازمانی
 • ردیابی امور پیگیری به موقع مراحل کار
 • تجمیع تجهیزات و آزادسازی منابع پراکنده از سطح شبکه
 • استفاده از تکنولوژی های روز برای کاربری ساده و توسعه ارتباطات بین سیستمی

منبع : روابط عمومی بانک ملت