اجرای طرح متمرکز سازی سیستم اتوماسیون اداری بانک ملت

به گزارش دریافتی از معاونت نرم افزار بانک ملت ، این بانک خوش نام  ایرانی در زمینه خدمات بانکی، مالی و پیشرو در زمینه فناورهای روز اقتصادی و اطلاعاتی نیز به جمع اتوماسیون اداری الماس گام متمرکز پیوست.

بانک ملت
طرح متمرکز سازی اتوماسیون اداری بانک ملت ، با ایجاد یک سیستم واحد و یکپارچه با قابلیت های کارآمد که بتواند به صورت متمرکز گردش مکاتبات و ارتباطات را در کل کشور مدیریت نماید، اجرا گردید.در همین راستا سمینار آموزشی مسئولین دبیرخانه و رابطین استان ها در تاریخ ۶ و ۷ آذر ماه برگزار شده است و گروه استان های الویت اول به شرح مدیریت شعب استان های قم، قزوین، سمنان، گلستان و مرکزی از ۲۰ آذر ماه به سیستم اتوماسیون اداری متمرکز بانک ملت متصل شده اند.
در این سیستم امکان ارتباط بین دبیرخانه کلیه مدیریت های مناطق تهران و استان ها از طریق قابلیت “ارجاع” میسر خواهد بود.

منبع: پرتال بانک ملت