مزایای متمرکزسازی اتوماسیون اداری در بانک ملت

2
اجرای سیستم اتوماسیون اداری یکپارچه با محوریت مکاتبات اداری یکی از ارکان سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های پیشرو می باشد. این سیستم ارتباطات درونی و بیرونی سازمان را سریع‌تر، دقیق‌تر و ارزان‌تر کرده، مفهوم ارتباطات را عینیت بخشیده و ارتباط اعضای گروه‌ها را ارتقا می‌دهد و در واقع انجام کار گروهی در سازمان‌ها را تسهیل می‌کند. اتوماسیون اداری یکپارچه بیشترین کاربرد را در بخش ارتباطات داشته و اکثر حوزه‌های ارتباطی سازمان را در برگرفته و متحول می‌سازد. پیشگیری از برخی ارتباطات غیرضروری در هنگام کار نیز از دیگر نتایج مستقیم به‌کارگیری اتوماسیون اداری یکپارچه می‌باشد، همچنین بسیاری از مراودات و ارتباطات با صرف کمترین زمان امکان‏پذیر می‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که با افزایش کانال‌های ارتباطی و سرعت و سهولت در مراودات سازمانی، برخی از ابعاد ارتباطات سازمانی در فرایند تغییر قرار می‌گیرند، سهولت و سرعت تبادل اطلاعات نیز نقش عمده‌ای در شکل‌گیری تغییر دارد.
با توجه به موارد فوق راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری متمرکز در کل کشور به جای وضعیت فعلی در بانک ملت برای سازمان مقرون‏به‏صرفه بوده و درکنار افزایش ضرایب کارایی و بهره‌وری، در میان مدت دست‌آوردهای مالی حاصل از صرفه جویی و همچنین سرعت در پاسخ گویی و تصمیم‌گیری‌ها و نیز امکان اجرای فرآیندهای گردش‌کار در کل بانک ملت را به همراه خواهد آورد.
بر این اساس با انجام اقدام‌های موثر جهت تسریع در استقرار اتوماسیون اداری با نظام متمرکز و توسعه حیطه آن در واحدهای تابعه، به گونه‌ای که با جایگزینی خدمات یکپارچه، به تدریج فعالیت‌های زائد حذف و زمینه برای اصلاح روش‌ها و بهبود فرآیندها و اجرای سیستمی آن‌ها فراهم گردد.
با استقرار نظام متمرکز اتوماسیون اداری، انتظار می رود برای مدیریت کارها شاهد رخدادهای زیر باشیم:

Untitled

در ذیل گزارش دریافتی از مصاحبه انجام یافته با جناب آقای تبریزی مدیریت محترم امور فناوری اطلاعات بانک ملت ارائه می گردد.

فایل را دریافت کنید: Melat Bank