برگزاری نخستین جلسه کارگروه اقتصادICT

ICT

نخستین جلسه کارگروه اقتصادICT، با هدف افزایش سهم ICT در اقتصاد ملی و شناسایی موانع و مشکلات حضور سرمایه‌گذاری در این عرصه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق عابدین، مشاور وزیر ارتباطات اظهار کرد: نخستین جلسه کارگروه اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات، با حضور وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای برخی بانک‌ها و مدیران اقتصادی با موضوع افزایش سهم ICT در اقتصاد ملی برگزار شد.

وی علت وجودی این کارگروه را تحقق اهداف تبیین شده در چشم انداز۱۴۰۴ و برنامه پنج ساله پنجم توسعه برشمرد و گفت: در این جلسه موانع و مشکلات حضور سرمایه گذاری در عرصه ICT شناسایی و در زمینه بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و رونق کسب و کار در این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

مشاور وزیر ارتباطات، با ارزیابی مثبت از این جلسه یادآور شد: بحث‌های خوبی در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در این عرصه مطرح شد و امیدوارم پیشنهادهای خوبی از سوی شرکت‌کنندگان ارائه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به این که، صاحبان سرمایه و بنگاه‌های مالی و اقتصادی کشور، دارای اطلاعات کافی نسبت به IT نیستند. ضروری است برای معرفی ظرفیت‌های کاری این حوزه، برگزاری این گونه جلسات بیشتر مد نظر قرار گیرد.