تامین بازار شرکت‌های نوپای فناوری ارتباطات در سال ۹۵

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد این وزارتخانه برای تامین بازار شرکت‌های نوپا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه سال ۹۵ خبر داد.
شرکتهای-آی-تیامیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بودجه سال آینده موضوع تامین بازار برای شرکت‌های نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد شده است، گفت: با توجه به قوانین موجود در کشور، حمایت از تولید داخل در این حوزه را نیز در دستور کار داریم.

وی افزود: در این راستا چنانچه شرکت‌های ایرانی محصولی داشته باشند، جلوی فروش محصولات خارجی گرفته می‌شود. اگرچه این قانون به عنوان قانون حمایت از تولید داخل تاکنون وجود داشته است، اما ساز و کار پیاده‌سازی و نظارت بر آن در کشور ضعیف بوده اما هم‌اکنون وزارت ارتباطات برنامه‌ریزی جدی برای سال ۹۵ در جهت پیاده‌سازی این قانون به کار گرفته است.

دوایی با بیان اینکه موضوع حمایت از تولید داخل در کنار بازارسازی برای شرکت‌های ایرانی حوزه فناوری اطلاعات از جمله اولویت‌های وزارت ارتباطات است، خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکتی، محصولی را تولید کرده و استانداردهای مد نظر را داشته باشد، نباید از بازار جا بماند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه نهادهای کارفرمایی، بخش خصوصی را حمایت نمی‌کنند و دست به واردات محصول از کشورهای دیگر می‌زنند، افزود: باید جلوی این عملکرد گرفته شود؛ به همین دلیل در حال تدوین مقرراتی هستیم تا اپراتورها و شرکت‌های داخلی از تولیدات داخلی استفاده کند. این موضوع تضمین بازار شرکت‌های ایرانی را به همراه خواهد داشت.

وی در مورد صادرات محصولات حوزه فناوری اطلاعات نیز گفت: در این زمینه با نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد مانند سندیکای صنعت مخابرات و سازمان نظام صنفی یارانه‌ای وارد مذاکره شده‌ایم چرا که موضوع صادرات را باید از سوی این سازمان‌ها دنبال کرد.

دوایی گفت: در این زمینه دولت شرایط را برای تسهیل امر صادرات فراهم می‌کند، اما شناخت بازار و برقرار کردن ارتباطات بین‌المللی با این سازمان‌ها خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با کشورهای مختلف در جهت ایجاد بازار صادراتی برای شرکت‌های فناوری اطلاعات، گفت: در تمام این جلسات رسمی، بخش خصوصی نیز به صورت جدی حضور داشتند و تعاملاتی نیز با کشورهای مختلف در این راستا انجام شده است و قدم نهایی این خواهد بود که شرکت‌های خصوصی به بازارهای خارجی وصل شوند.

وی با بیان اینکه دولت متولی بخش خصوصی نیست، اضافه کرد: با این وجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه‌سازی برای فعالیت این بخش در بازارهای بین‌المللی از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است.