تدوین چارچوب تعامل‌ دستگاه‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات

13921129000427_PhotoA

سازمان فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب تعامل‌ دستگاه‌ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات را به مرکز تحقیقات مخابرات ایران سفارش داد.

به گزارش گام نیوز، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تدوین سند ملی تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و تدوین بسته اجرایی را به فراخوان گذاشت.

با توجه به پیاده‌سازی طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور و لزوم ارائه خدمات دولتی در چند سال آینده بر بستر این شبکه، تدوین چارچوب تعامل‌پذیری مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات بسیار حیاتی و پیش‌نیاز اساسی برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شمار می‌رود.

این چارچوب باید قادر به تبادل اطلاعات و خدمات در قالب استانداردها و پروتکل‌های این شبکه باشد و یکپارچگی میان سازمانی و درون‌سازمانی را محقق کند.

سازمان فناوری اطلاعات، سفارش دهنده پروژه است.

توجه به نیاز دولت در مرحله تعامل و تراکنش دولت الکترونیکی به تعامل‌پذیری تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی که با این وزارتخانه‌ها در ارتباط هستند جزو قلمرو این پروژه محسوب شده و به‌نوعی ذی‌نفع در ارتقاء تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی محسوب می‌شوند.