تسهیلات دارندگان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار وزارت صنعت معدن و تجارت

esmaeelzade

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پیروی درخواست و پیگیری های سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درخصوص نوع تسهیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های نرم افزاری، فرزاد اسماعیل زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت طی مکاتبه ای با سازمان، ضمن پاسخ به ابهامات و اعلام این تسهیلات گفت: طی دهه گذشته معافیت مالیاتی شرکت های نرم افزاری با اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی صورت گرفته است.بنابراین تعداد زیادی از شرکت های دارنده پروانه موفق به استفاده از این معافیت نشده اند که با تعاملات صورت گرفته در سال ۱۳۹۴ و دریافت نامه ای از رئیس سازمان امور مالیاتی وقت، امید است از سال ۱۳۹۵ به بعد این رویه به صورت هماهنگ انجام شود.
اسماعیل زاده درخصوص کاربرد مجوز تولید نرم افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:درحال حاضر ۱۰۵ شرکت نرم افزاری معتبر هستند به طور مستمر فعالیت خود را از طریق سامانه الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش می کنند که این آمار گویای علاقمندی شرکت های تولیدکننده نرم افزاری کشور به دریافت و تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از این وزارت خانه و استفاده از تسهیلات دولتی مربوطه است.
او در این رابطه ادامه داد:یکی از اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بهره مندی شرکت های دارنده پروانه بهره برداری تولید نرم افزار از معافیت مالیاتی، پیگیری تصویب این معافیت در قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” بوده است که خوشبختانه این مهم صورت پذیرفته و ذیل بند (د) ماده ۳۱ قانون مذکور، صراحتا به معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۵ اشاره شده است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه معافیت مالیاتی شرکت های تولیدکننده نرم افزار مورد استقبال این شرکت ها واقع شده، افزود: طی جلسه ای که ماه گذشته به منظور اجرای معافیت مالیاتی و پاسخ به پرسش های شرکت های تولیدکننده نرم افزار با حضور نمایندگان این شرکت ها و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد ۱۲۰ شرکت نرم افزاری از این موضوع استقبال کردند.
به گفته اسماعیل زاده، هم اکنون مستندات مربوط به معافیت مالیاتی از جمله “نامه موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی وقت” در سامانه صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (amarsanat.mimt.gov.ir ) قابل دسترسی و بهره برداری است.

براساس اعلام دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع تسهیلات دارندگان پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به شرح زیر است:

• برقراری معافیت مالیاتی از سال ۱۳۸۱ به مدت چهارسال و پیگیری تصویب قانون رفع موانع تولید و اجرای این قانون از سال ۱۳۹۵ به مدت ۵ سال از تاریخ شروع بهره برداری
• استفاده از تعرفه برق صنعتی و کاهش هزینه های تولید نرم افزار از سال ۱۳۸۱ تاکنون
• امکان فعالیت شرکت های دارای پروانه در داخل شعاع ۱۲۰کیلومتری شهرهای بزرگ از سال ۱۳۸۱ تاکنون
• عدم محدودیت در انتخاب محل استقرار شرکت های نرم افزاری (مسکونی،استیجاری و…) از سال ۱۳۸۱ تاکنون
• ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به بانک ها چهت دریافت تسهیلات
• اقدام به واردات برخی اقلام سخت افزاری برای توسعه نرم افزارهای تولیدی با استفاده از این پروانه
• برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد برای شرکت های دارنده این پروانه
• قرارگرفتن تولیدات نرم افزاری شرکت های دارنده پروانه در فهرست توانمندی های صنعت نرم افزار کشور و درج آن در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور(الزام خرید تولیدات نرم افزاری شرکت های داخلی توسط بخش دولتی)

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور