تقدیر واحد پشتیبانی از همکاران مقیم درسایت مشتری

طی جلسه ای که در روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه با حضور مدیران واحد پشتیبانی برگزار شد، با اعطای هدایایی از همکاران محترم مقیم در سایت مشتری تقدیر به عمل آمد.  پشتیبانی دقیق ، کنترل وقایع و نحوه برخورد صحیح با ارباب رجوع از خصوصیات مهم همکاران مقیم در نحوه خدمت رسانی آنها به مشتریان بوده است که منجر به اظهار رضایت شفاهی و کتبی مشتریان از شرکت و مشخصا این همکاران گرامی در ماه های گذشته شده بود.

بار دیگر از  خانم ها مریم مرادی (سایت بانک ملی)، نازنین گودرزی (سایت بانک مرکزی)، ندا عظیمی (سایت بانک تجارت) و آقایان وحید همتی (سایت کمیته امداد)، وحید قاسمی (سایت بانک رفاه) و فرشید قاسمی (سایت بانک رفاه) به پاس خدمات کیفی و تعهد ارزشمندشان سپاسگزاریم.

20141117_180246