تمدید تعلیق ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بنگاه های تجاری

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، هیات وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور و در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود تعلیق ممنوعیت صدور ضمانت نامه برای بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری را تمدید کرد.

طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی ممنوعیت ها و محدودیت ها در زمینه اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله صدور ضمانت نامه بانکی ریالی برای بنگاه های کوچک و متوسط دارای بدهی غیرجاری و سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده، تا اطلاع ثانوی مرتفع شده است.
در این اطلاعیه منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط به ترتیب بنگاه های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.

منبع : سایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور