توسعه زیرساخت‌های ICT در برنامه ششم توسعه

1213_std
توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات با هدف تضمین دسترسی آزادانه امن و ارزان همه شهروندان به ویژه جامعه دانشگاهی کشور به اطلاعات مورد نیاز برای گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری در سیاست‌های علم و فناوری در برنامه ششم توسعه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گام به نقل از روزنامه فناوران، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران «سیاست‌های علم و فناوری در برنامه ششم توسعه» را تدوین و برای معاون اول رییس جمهوری ارسال کرد.
این سیاست‌ها توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان گروه‌های علمی فرهنگستان علوم تدوین شده و پس از اعلام نظر گروه‌های علمی و بحث و تبادل نظر در جلسات شورای علمی فرهنگستان، به تصویب رسیده است. سیاست‌های تدوین شده توسط فرهنگستان علوم از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت بهره‌برداری ارسال شده است.

در این سیاست‌ها بر تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت از طریق تشکیل و توسعه شرکت‌های زایشی، ایجاد نهادهای تحقیق توسعه مشترک میان صنایع و دانشگاه‌ها و برقراری مشوق‌های لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه تبدیل ایده به محصول تاکید شده است.

در بخش سیاست‌های میانی نیز مواردی چون تغییر نقش نهادهای بالادستی نظام علم و فناوری از کنترل و دخالت به حمایت و تسهیل‌گری، شفافیت بخشیدن به تصمیمات و فرایندهای اجرایی با هدف اعتمادسازی بین تمامی ذینفعان، توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات با هدف تضمین دسترسی آزادانه امن و ارزان همه شهروندان به ویژه جامعه دانشگاهی کشور به اطلاعات مورد نیاز برای گسترش و تعمیق نهضت نرم‌افزاری، تکمیل زنجیره تولید دانش بنیادی تا دانش فنی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان آمده است.

بخش سوم این سیاست‌ها به سیاست‌های اجرایی اختصاص یافته است و در آن مواردی چون تقویت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شرکت های زایشی و دانش بنیان و تاسیس مناطق ویژه فناوری، افزایش امکان دسترسی به اطلاعات و انتشار نتایج تحقیق، حمایت از ایجاد شرکت‌های غیر دولتی توسعه فناوری و شرکت های خدماتی مهندسی با هدف تولید، انتقال و جذب فناوری، فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی در فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه، توسعه فن بازارهای علم و فناوری، به ویژه در مناطق آزاد و مناطق مرزی، زمینه سازی برای حفظ دستاوردهای علمی و فناوری دانشمندان و فناوران در قالب نظام حقوق مالکیت معنوی، تشکیل صندوق حمایت از تجاری سازی دستاوردهای علم و فناوری، راه‌اندازی سامانه ارتباط جمعی علم و فناوری و استقرار نظام ثبت اختراع مبتنی بر ممیزی ذکر شده است.