تیم جاوا، چابک و خلاق

Java.gamelectronicsسهیل توده فلاح مدیر تیم جاوا گام الکترونیک از تغییر در فعالیت های جدید تیم جاوا، برنامه های آموزشی به علاقه مندان جاوا به صورت الکترونیکی و ظرفیت های موجود در تولید نرم افزارهای سفارشی در شرکت گام الکترونیک خبر داد.
در گفتگوی اختصاصی گام الکترونیک با آقای مهندس فلاح مدیر تیم جاوا، ایشان اظهار داشتند : فعالیت و تداوم تیم جاوا در راستای ساختار سازمانی جدید گام الکترونیک در دو شکل طراحی و عملیاتی شده است.
ایشان ضمن اشاره به یکی از اهداف ساختار جدید که حرکت مستمر در مسیر بقا به عنوان سازمانی چابک، شفاف، نوآور و پپشرو در بازار و صنف می باشد افزودند : تیم جاوا علاوه بر انجام پروژه های زیرساختی مورد نیاز شرکت گام الکترونیک، مستقلاً در حوزه بازارسازی و انجام پروژه های سفارشی نیز وارد شده است و انشالله تا پایان امسال تغییرات مثبت بسیاری در تیم جاوا خواهیم داشت.
فلاح از دریافت پروژه های سفارشی و ظرفیت های موجود در شرکت گام الکترونیک و فعالیت های تیم جاوا در این حوزه سخن گفت و افزود : تیم جاوا زیرساخت های لازم را برای تیم های مختلف شرکت فراهم می کند تا بتوانند آن دسته از نیازمندیهای مشتریان که پیش از این به شرکت ارائه می شد و به دلیل کمبود منابع قابل پیاده سازی نبود، عملیاتی شود.
سرعت و چابکی در انجام و تحویل پروژه ها و تعیین شاخص های کیفی در زیرساخت پروژه ها از جمله مواردی است که ایشان در جهت کنترل مشکلات و نیازمندهای جدید مشتریان اعلام نمودند. همچنین ایشان اظهار داشتند: شرکت گام الکترونیک می تواند در بسیاری از حوزه های مورد نیاز مشتریان به تولید نرم افزارهای سفارشی بپردازد. که این اتفاق علاوه بر استفاده از ظرفیت های موجود در شرکت با بهره گیری از امکان برون سپاری برخی از فعالیت ها ، زیر نظر شرکت قابل تحقق می باشد.
مهندس سهیل توده فلاح از کمبود نیروهای متخصص در پروژه ها و مشکلات ناشی از آن سخن گفت و اعلام نمود : تلاش کرده ایم با استفاده از روشهای جدید، علاقه مندان به جاوا و یا آن دسته از برنامه نویسان که آشنایی به جاوا دارند را در دوره های آنلاین آموزش بدهیم و بعد از گذارندن دوره ها و کسب نمره قبولی ، این دوستان را در شرکت استخدام کنیم.
ایشان یکی از مشکلات و نگرانی های خود را در بحث جذب نیروهای متخصص اینگونه بیان داشتند : متاسفانه روند انتخاب و ورودی ها به شرکت به دلیل کمبود نیروهای متخص کم است و از طرفی دیگر مهاجرت بسیاری از همکاران به خارج از کشور باعث خروج تعداد بالایی از نیروهای مستعد و با سابقه شده که عملاً برنامه ریزی بلندمدت در این حوزه را با چالش جدی مواجه می سازد.