جدیت دولت برای تحول در زیرساخت‌های ارتباطی

RezaBagheriasl

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که تحول در بخش ارتباطات کشور ضروری است.

به گزارش گام‌نیوز به نقل از ایسنا، رضا باقری اصل در جلسه هم‌اندیشی تشریح نقشه راه دولت الکترونیکی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهارکرد: دولت یازدهم با تمام جدیت در راستای تحول در زیرساخت‌های ارتباطی کشور اعم از IT و ICT گام برمی‌دارد و با رویکرد برنامه‌ریزی در راستای توسعه ملی تلاش و اقدام می‌کند.

او تصریح کرد: مطمئنا رشد و توسعه کشور در گروی توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک است؛ نه از این جهت که بخواهیم صرفا به حذف کاغذ و کاغذبازی بپردازیم، بلکه از این جهت که تحول در بخش ارتباطات برای کشوری ضرورت دارد.

باقری در ادامه سخنان خود دولت پاسخگو و شفاف، دولت حکمران و بدون تصدی، دولت مشارکت جو و تعامل پذیر، دولت سریع و چابک و همچنین دولت کارآمد و اثربخش را از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت الکترونیکی عنوان کرد و گفت: مقابله با فساد اداری و خروج از تمرکز و حرکت به سمت توانمند کردن بخش فناوری اطلاعات استان‌های کشور از دیگر مزایای اجرای نقشه راه الکترونیکی دولت تلقی می‌شود.