خوب، بد، زشت،اثرات خدمات به مشتریان چیست؟

وقتی که مشتریان با خدمات پس از فروش بدی مواجه می شوند فقط عصبانی نمی شوند بلکه فراتر می روند. یک نظرسنجی که اخیراً توسط کلیک فاکس انجام شده است سعی کرده تا نتیجه خدمات مشتریان بد را با نگاهی ریزبینانه بررسی کند. در حالیکه ۵۲% از مشتریانی که از خدمات یک شرکت عصبانی شده اند ارتباط خود، خانواده و دوستانشان را با شرکت مزبور قطع می کنند؛ آن دسته از کسانی که به طور کامل ناراضی نبوده اند (یعنی حدود ۳۲% ) نیز رابطه خود را با آن مجموعه قطع خواهندکرد . این امر در حالی اتفاق می افتد که  امروزه مشتریان نظرات خود را در فضای مجازی نیز به اشتراک می گذارند و بیشتر از ۶۰ درصد از مشتریان تحت تاثیر نظرات مشتریان قبلی هستند.

مبحث وفاداری مشتریان و تغییرات در این حوزه بسیار سریعتر از آنچه گمان می کنید در حال روی دادن است.این روزها کافی نیست که مدیران منتظر رخ دادن خدمات مشتریان بد بنشینند و پس از آن عکس العمل نشان بدهند بلکه باید قبل از رخ دادن جلوی آن را بگیرند.

اینفوگرافیک زیر بخشی از یافته های موسسه  را مشخص می کند و ما را به سوی حقایق خوب، بد و زشت در رابطه با تاثیری که خدمات به مشتریان بر روی مصرف‌کننده ها می گذارد، هدایت می‌کند.

Infographic-GoodBadUgly