درآمد ۲۰ هزار میلیاردتومانی کشور از ICT

ict
درآمد کشور از حوزه ارتباطات و فناوری بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم باید به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد.

به گزارش روابط عمومی گام الکترونیک به نقل از ایرنا، محمود واعظی در نشست با فعالان و نخبگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمان با بیان این مطلب، افزود: اگر جمعیت کشور را یک درصد دنیا بدانیم و بخواهیم یک درصد درآمد کشور را در حوزه ارتباطات و فناوری در نظر بگیریم، باید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم.
وی ادامه داد: درآمد پیش بینی شده برای فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای بزرگ بودن این حوزه است به نحوی که هر کس بخواهد در این بخش کاری انجام دهد، فضا را برای دیگری تنگ نمی کند و از این رو درآمد شرکت ها و فعالان این عرصه به ایده، تعرفه و کیفیت کار آنها بستگی دارد.
واعظی با تاکید بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد: دولت جز در دو بخش ویژه و خاص یعنی سرمایه گذاری در بخش های دیربازه و یا پروژه های امنیتی به هیچ وجه بنای تصدی گری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را ندارد.
واعظی افزود: در سرمایه گذاری های دیربازده یا عظیم، بخش خصوصی نمی تواند ورود کند و هرچند برای دولت هم اقتصادی نیست اما به هر حال هیچ راه دیگری غیر از ورود به این عرصه را ندارد.
وی با تاکید بر این که پروژه هایی که از نظر امنیتی باید در دست دولت باشد، حوزه دیگر ورود دولت به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، گفت: در سایر حوزه ها کار باید در دست بخش خصوصی باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری این که این وزارتخانه در یک سال گذشته بیشترین تعامل را با بخش خصوصی داشته است، افزود: تصمیم بر این است هر آنچه ما به عنوان وزارتخانه در دولت سرمایه گذاری می کنیم، باید یک تا چهار برابر آن را برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران بستر فراهم کنیم.
واعظی با اشاره به این که بخش خصوصی انتظارات بسیاری از دولت دارد و هنوز نتوانسته ایم بخش خصوصی واقعی را در این حوزه داشته باشیم، بیان کرد: یکی از انتظارات بخش خصوصی این است که کاملا آزاد باشد و ما تا جایی که امکان داشته آنها را آزاد گذاشته ایم اما از سوی دیگر همواره به نحوی متکی به دولت است و نمی تواند روی پای خود بایستد.