دفع تهاجم اینترنتی به سایت مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی کشور

ecommerce_thumb

هوشیاری در رصد و پایش توسط مرکز افتا و همکاری به موقع و واکنش سریع مشترک با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باعث دفع تهاجم اینترنتی به سایت اطلاع رسانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اواخر پنجشنبه شب مورخ ۲۰ خرداد ۹۵، سایت اطلاع رسانی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به آدرس www.ecommerce.gov.ir مورد تهاجم اینترنتی قرار گرفت. خوشبختانه با هوشیاری تیم های رصد و پایش مرکز افتای ریاست جمهوری و همکاری نزدیک گروههای کارشناسی و فنی افتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در همان لحظه های اولیه پس از شناسایی آغاز تهاجم مزبور، اقدامات لازم برای مواجهه با آن و هر گونه صدمه و جلوگیری از نیل به اهداف مهاجمان در دستور کار قرار گرفته و طی مدت کوتاهی از آغاز حملات، ضمن کنترل کامل رخدادها، مختصر نوسانات در دسترسی به صفحه اصلی سایت نیز برطرف و روال کاری عادی آن برقرار گردید.

در پایان یادآوری می گردد علاوه بر تمهیدات فوق که باعث ناکامی مهاجمان بود، ساختار معماری امنیتی پیش بینی شده برای خدمات عملیاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک باعث گردیده سایت های مرتبط با این خدمات بصورت کاملا مستقل از سایت اطلاع رسانی تعبیه شده و لذا طی حملات فوق الاشاره به صفحه اطلاع رسانی، هیچگونه دسترسی، تهاجم و در نتیجه اختلال در سایر سایت های عملیاتی مرکز  برای مهاجمان مقدور نبوده و این سایت ها بدون قرار گرفتن در معرض کوچک ترین تهاجمی، بی وقفه برقرار بوده اند.

منبع : روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی