دهمین نشست ناشران قرآن کریم به نقل از مطبوعات

روزنامه قرآنی اعتدال مورخ ۲۵ دی ماه ۹۵ در پوشش خبری گسترده ای صفحه فرهنگ و هنر خود را به دهمین نشست ناشران قرآن کریم اختصاص داده است.

20553

از جمله مقالات اصلی این صفحه با عنوان تلفیق فن آوری و هنر در کتابت قرآن در به تشریح خط امیر پرداخته و آن را تلفیقی از تکنولوژی و خنر خوشنویسی بیان داشته است.همچنین با اشاره به نرم افزار قرآن نگار این سامانه را جهت حفظ و پاسداری از رسم الخط و خوشنویسی قرآن بسیار موثر توصیف نموده و با اشاره به دغدغه اصلی خوشنویسان که همان رعایت اصول خوشنویسی با حفظ اصالت خط، به نحوی که در طراحی فونت، فراتر از طراحی های مرسوم اقدام به آموزش خط اساتید خوشنویسی شده است.

newspaperb_103744

در این مقاله با اشاره به ابداع و ابتکار شرکت گام الکترونیک در طراحی خط نوین ” امیر”،هدف از طراحی این خط را ایجاد یک خط ایرانی خوشخوان و ساده برای کتابت قرآن بیان داشته اند.

منبع خبر : روزنامه قرآنی اعتدال شماره ۳۱۸۴