ده تکنیک برای فهمیدن زبان بدن

از روی زبان بدن افراد چیزهای زیادی راجع به نیات و احساسات لحظه ای شان می شود فهمید، تنها اگر راهش را بلد باشید.
ما چند مورد در فایل گرافیکی زیر جمع آوری کردیم که پیام منتشر شده از هر یک را در ادامه خدمتتان بازگو می کنیم تا کمکی باشد که بهتر افراد را بشناسید و متوجه پیام هایی که به شما می دهند باشید.

6

مطالعه زبان بدن یک علم نیست برای همین مطالبی که بیشتر در توصیف حالات گفته شده در بالا بیان شده اند را با هم می خوانیم:
۱- نگرانی، تعجب و حتی ترس باعث می شود تا هر فردی ابروی خود را با ناراحتی بالا ببرد. پس اگر فردی با ابروی بالا از مدل مو و یا پوشش شما تعریف کرد بدانید که با شما صادق نیست.
۲- چه بدانید و چه ندانید، تن صدا نشان دهنده ی علاقه است. هنگامی که یک مکالمه آغاز می شود، زنان تمایل دارند تا با صدای زیرتری صحبت کنند در حالی که مردان دوست دارند با صدای بم تری صحبت نمایند.
۳- وقتی به چشمان فردی نگاه می کنید، حسی در هر دو طرف بر انگیخته می شود. اگر فردی غریبه و نا آشنا در چشم تان نگاه بیاندازد، حس ترس برایتان ایجاد می کند در حالی که اگر کسی که او را دوست دارید در چشمانتان خیره هم بشود، تداعی کننده ی عشق و علاقه است.
۴- افرادی که دروغ می گویند سعی می کنند با خیره شدن طولانی مدت، فرد مقابل را فریب دهند اما این کار تنها ناراحتی فرد مقابل را موجب می شود.
۵- از نظر روانشناسی، پا رو پا انداختن نشانه ی این است که فرد از نظر ذهنی، احساسی و فیزیکی منزوی است، معمولا چنین افرادی کمتر دوست دارند در بحث شرکت نمایند.
۶- زمانی که ۲ نفر ارتباطی صمیمی با یکدیگر برقرار می کنند، حرکات و ژست هایشان مانند هم می شود.
۷- خندیدن تماما به خطوط دور چشم بر می گردد. اگر با لذت و از ته دل بخندید دور چشم چروک می شود، اما اگر یک لیخند مصنوعی باشد، گوشه ی چشم چروک نمی خورد.
۸- کسی که پذیرای شوخ طبعی شماست، به احتمال زیاد به شما علاقه دارد. خندیدن و لبخند داشتن به عنوان علاقه به برقراری ارتباط برداشت می شود.
۹- روانشناسان معتقدند داشتن حالت مقتدرانه مثل راه رفتن هدفمند و معنی دار، گرفتن کف دست به سمت پایین بیان کننده ی توانایی رهبری است.
۱۰- پایی که مدام در حال تکان خوردن باشد، بیانگر حالت عصبی و ناراحتی است.

منبع : سایت سمانتک