روابط‌عمومی، چشم بینا و گوش شنوای سازمان است

PR

روز ارتباطات و هفته روابط‌عمومی، ایامی هستند برای آن که به اهمیت روابط‌عمومی‌ها در سازمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم. روابط‌عمومی چشم بینا و گوش شنوای سازمان است. در عصر ارتباطات، توجه به این حوزه مهم، به خصوص روش‌های الکترونیکی آن نه تنها مفید که لازم به نظر می‌رسد. شرکت «گام الکترونیک» به عنوان یک شرکت حامی و پیشگام در حوزه روابط‌عمومی، این ایام را به همه مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی و ارتباطات تبریک می‌گوید.