سازمان نظام صنفی: مشکلات خود را با ما در میان بگذارید

regulatory-sazmanبنا بر خبر دریافتی از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اعضای سازمان به ویژه فعالان درحوزه تجهیزات شبکه وارتباطات (به ویژه در زمینه واردات و ترخیص کالا) می توانند مشکلات خود در ارتباط با این سازمان را با هدف بهبود کسب و کار از طریق ثبت نام دراین فرم آنلاین اعلام کنند.

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران قصد دارد از طریق جمع آوری موارد و مسایلی که اعضا درارتباط با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روبرو هستند و همین طور ارتباطات سازنده‌ با این سازمان،مشکلات و چالش های اعضا در این زمینه را بررسیکرده و اقدامات لازم را برای پیگیری و ایجاد راهکار برای گشایش موانع به  انجام رساند.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای