سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ۱۰ ساله شد

NezamSenfiRayaneh

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ۱۷ مهرماه جاری برگزار می‌شود.

فرایند انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره سازمان، به عنوان فراگیرترین تشکل مردم نهاد IT در یک نشست خبری تشریح شد.

آغاز دهمین سال حیات سازمان

آزاده داننده، رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به فعالیت های صورت گرفته به منظور برگزاری انتخابات پیش رو گفت: از ابتدای امسال، هیات مدیره و دبیرخانه خود را برای این انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین وقایع سازمان آماده کرده و زمینه لازم برای برگزاری یک رقابت پرشور، سالم و گسترده فراهم شده است.

داننده با بیان اینکه پاییز امسال دهمین سال فعالیت سازمان شروع می شود، درخصوص اهداف این تشکل طی سه دوره حیات هیات مدیره، افزود: در دوره اول هدف و فعالیت هیات مدیره سازمان، تثبیت و حفظ جایگاه سازمان بود، دور دوم، تمرکز فعالیت ها بر ایجاد ارتباط و تعامل هم افزا با ذی نفعان فناوری اطلاعات به ویژه نهادهای دولتی تعریف شد.

وی با اشاره به اهداف دوره سوم هیات مدیره، ادامه داد: در دوره سوم تلاش کردیم تا ضمن توسعه و تقویت ظرفیت‌های سازمان، در مسیر توسعه ارتباط با اعضا گام برداریم که گزارش کامل فعالیت های سه ساله هیات مدیره در روز مجمع پیش از انتخابات ارائه می‌شود.

داننده با تاکید براینکه دوره اخیر به اعتقاد بخش خصوصی، دوران سخت اقتصاد و رکود بود، تاکید کرد: در این دوره تمام اعضای سازمان به عنوان بخش خصوصی فناوری اطلاعات کشور، با مشکلات و چالش های بسیار زیادی همچون تغییرات روزانه قوانین و مقررات مواجه بودند.

محمد یوسفیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در تشریح تمهیدات دبیرخانه برای برگزاری انتخابات گفت:کلیه اطلاعات مربوط به ثبت نام نامزدها، شرایط و فرایند انتخابات در پورتال سازمان نصر تهران به نشانی  WWW.TEHRAN.IRANNSR.ORG موجود و فعال است و اعضای صنف می توانند برای آگاهی از برنامه انتخابات به این پورتال مراجعه کنند. اطلاعات مربوط به نتایج ثبت نام کاندیداها هر روز در پورتال سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

یوسفیان درخصوص زمان و مکان برگزاری انتخابات، اضافه کرد: از روز شنبه اول شهریور ماه جاری، ثبت نام نامزد های انتخاباتی به مدت ۱۰روز آغاز و براساس تقویم انتخابات ادامه دارد. انتخابات قرار است روز ۱۷مهرماه پس از برگزاری مجمع عمومی  اعضای سازمان در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شود.

تدوین دستورالعمل برگزاری انتخابات

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران با اشاره به تدوین دستورالعملی برای برگزاری یک انتخابات شفاف مبتنی بر دستورالعمل معین گفت: در ابتدای این دوره، تدوین آئین نامه برگزاری انتخابات در دستور کار هیات مدیره سوم قرار گرفت و کارگروهی برای این موضوع تشکیل شد؛ طی جلسات متعددی موفق شدیم در مورد تدوین آن به اجماع برسیم.

داننده افزود: این دستورالعمل که براساس تجارب سازمان طی سه دوره اخیر انتخابات و مبتنی بر ضوابط و چارچوب مشخص، تدوین شده می تواند سلامت یک انتخابات را به کمک بازوهای اجرایی خود تضمین کند.

او با بیان اینکه بیشترین تاکید این دستورالعمل روی ساختار اداره انتخابات بود، گفت: در این دستورالعمل، دوکمیته تحت عنوان “ستاد اجرایی انتخابات” و “هیات نظارت بر انتخابات” پیش بینی کردیم که مسئول و پاسخگوی انتخابات هستند و می توانند با اطمینان کامل در مورد سلامت انتخابات نزد همه اعضای صنف پاسخگو باشند.

به گفته داننده، مشروح  تمامی وظایف ستاد اجرایی و هیات نظارت برانتخابات هم اکنون در پورتال سازمان موجود است.

دعوت از صنف برای رقابت سالم در انتخابات

رئیس هیات مدیره سازمان نصر تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی “آراء وکالتی” در چهارمین دوره انتخابات اشاره کرد و گفت: براساس دستورالعمل انتخابات، پذیرش تمام آراء وکالتی اعضا، منوط به رسمی و محضری بودن وکالت نامه های رای دهندگان است و معتقدیم ساماندهی آراء وکالتی می تواند حضور و مشارکت اعضا در انتخابات را افزایش دهد.

داننده ضمن دعوت از همه آحاد صنف برای حضوردرچهارمین دوره انتخابات گفت: امیدوارم در رسانه ها فضای سالمی فراهم شود تا نامزدهای انتخاباتی بتوانند از طریق روش های حرفه ای، توانایی ها و ظرفیت های خود را برای موفقیت در انتخابات مطرح کنند.

دبیر سازمان نصر تهران، با اشاره به اینکه انتقادهای غیرمسئولانه و تخریب نامزدهای انتخاباتی می تواند سلامت رقابت ها را تهدید کند، تاکید کرد: از تمام همکاران صنفی که دارای برنامه و زمان کافی برای پرداختن به فعالیت های صنفی  هستند، دعوت می کنم برای انتخابات سازمان اقدام کنند تا همچنان در سازمان شاهد حرکت های روبه جلو باشیم.

یوسفیان با اشاره به اینکه برخورداری از تفکر صنفی، لازمه حضور موثر در هیات مدیره سازمان است، در توصیه به نامزدهای انتخاباتی، گفت: قطعا تفکر صنفی و مسئولیت پذیری در مقابل کرسی هیات مدیره می تواند زمینه ساز اعتلای این  تشکل صنفی باشد.