سقف اعتبارات ۳۷۰ میلیارد تومانی بخش ICTدر سال ۹۴

شبکه ملی اطلاعات

تکمیل شبکه ملی اطلاعات یکی از راهبردهایی است که دولت امسال در بخشنامه بودجه ۹۴ به دستگاه‌ها تکلیف کرده که این موضوع در بخشنامه بودجه سال گذشته وجود نداشته است.

به گزارش گام نیوز، در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات سقف اعتبارات ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی تعیین شده است.

سقف اعتبارات هزینه‌ای برای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵۰۵ هزار و ۹۶۸ میلیون ریال و برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سه میلیون و۱۸۷ هزار و ۵۹۳ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در بخش راهبردهای بودجه ۹۴ در بخشنامه‌ای که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، تکمیل و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات (اینترنت ملی) در جهت حذف مراجعات حضوری و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی پبش‌بینی شده است.