سمینارآشنایی با سامانه ساجات برگزار شد

NezamSenfiRayaneh

سازمان نصر تهران با همکاری گام الکترونیک سمینار آشنایی با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی در شورای عالی انفورماتیک را برگزار کرد.

سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرائی که به اختصار «ساجات» نامیده می‌شود، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و شورای عالی انفورماتیک و با همکاری گام الکترونیک طراحی شده است. در این سمینار، کارشناسان گام الکترونیک به توضیح درباره عملکرد این سیستم در حوزه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی پرداختند.

در این سمینار که با حضور انبوه شرکت‌های ICT در محل دبیرخانه نظام صنفی یارانه‌ای تهران برگزار شد، نمایندگان شرکت‌های عضو سازمان با سیستم جدید رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی در شورای عالی انفورماتیک کشور آشنا شدند.

در سال ۸۴ آئین‌نامه جدید رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب شورای عالی انفورماتیک رسید و در اسفند سال ۹۰ بازنگری این آئین‌نامه به موازات توسعه و تغییرات فعالیت شرکت‌ها مورد تصویب قرار گرفت.

شورای عالی انفورماتیک، رتبه شرکت‌ها را براساس پارامترهای مختلفی از رتبه یک تا هفت تعیین می‌کند.

درحال حاضر شرکت‌های انفورماتیکی در ۱۵ شاخه ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارائه رایانه‌های غیر Mainframe، ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، آموزش و پژوهش، خدمات پشتیبانی، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوی، سیستم‌های ویژه، سیستم‌های اتوماسیون صنعتی و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مشمول رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک هستند.

در این سمینار پس از تشریح ضرائب و عوامل محاسبه رتبه‌بندی شرکت‌ها، مراسم پرسش و پاسخ نیز برگزار شد و کارشناسان شورای عالی انفورماتیک و طراحان سیستم به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ گفتند.