سمینار آشنایی با قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی برای فعالان رایانه

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران سمینار آشنایی با قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی را با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی شهر تهران در دو نوبت برگزار می کند.
taxx x x x

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران،دبیرخانه سازمان به منظور آشنایی مدیران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با قوانین مالیاتی حاکم بر حوزه فاوا این سمینار را طی دو نوبت برگزار می کند.

زمان نوبت اول: از ساعت ۸ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۹ و ادامه آن از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶
زمان نوبت دوم: از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز یکشنبه مورخ۱۳۹۵/۳/۹ و ادامه آن از ساعت ۸ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶
هزینه حضور در سمینار: اعضای سازمان به ازای هر نفر ۴۰۰٫۰۰۰ ریال و افراد غیرعضو سازمان ۸۰۰٫۰۰۰ ریال
حساب شماره ۲-۱۰۱۰۱۴۳۳-۸۱۰۰-۳۲۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه آپادنا (کد ۳۲۰)

از افرادی که متقاضی حضور در این سمینار هسند درخواست می شود به منظور ثبت نام در این سمینار به لینک زیر مراجعه کنند.
لازم به ذکر است با توجه به محدودیت مکانی، اولویت با کسانی است که سریع تر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای