product-shadow
product-image
سیستم مدیریت گردش کار

شرکت گام‌الکترونيک با سابقه چند ساله در اين زمينه موفق به توليد كامل سيستم گردش کار مبتني بر استاندارد جهاني wfmc شده است. به کمک موتور گردش‌کار مي‌توان تمام يا قسمتی از يک جريان كار را بر اساس قواعد مورد نظر سازمان، خودکارسازي کرده که طي آن مستندات، اطلاعات يا دستورات بين واحدهاي سازمان انتقال داده مي‌شود.

سيستم مديريت گردش كار (Workflow Management System) يك نرم‌افزار كامپيوتري است كه زنجيره‌اي از كارهاي يك سازمان را تعريف و مديريت مي‌كند تا بتوان به نتيجه معيني دست يافت. با نرم‌افزارهاي گردش كار مي‌توان براي هريك از ”كارهاي فرآيند پذير“ سازمان، گردش كار مناسب آن را تعريف كرد.

demo دریافت دمو محصولات demo تماس با ما
product-shadow
 • درخواست کاتالوگ دانلود کاتالوگ
 • درخواست دمو درخواست دمو
 • تماس با ما تماس با ما
 • fax تلفن : 42835
  fax فکس : ٨٨٧٦٠٥٠١
  email info@gamelectronics.com
titleسیستم مدیریت گردش کار
sds

در هر بخش از گردش كار، يك يا گروهي از افراد وظيفه معيني را برعهده دارند. به محض آن كه آن وظيفه انجام شد، نرم‌افزار گردش كار كساني را كه وظيفه بعدي را بر عهده دارند باخبر كرده و اطلاعاتي را كه آنان براي انجام وظيفه لازم دارند در اختيارشان مي‌گذارد. به عنوان مثال در فرآيند چاپ يك كتاب، اين برنامه مي‌تواند دست‌نوشته نويسنده را به طور خودكار به ويراستار داده و پس از اصلاحات ويراستار آن را به چاپخانه بفرستد. از قابلیتهای سیستم گردش کار شرکت گام الکترونیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • فرآيند هاي کاري به دقت معرفي و مستند شده و كارهاي بيهوده و يا تكراري حذف مي‌شود. به اين ترتيب سازمان اطمينان لازم را براي انجام امور مطابق با ضوابط تعيين شده بدست خواهد آورد.
 • چون براي استفاده از مديريت گردش كار، سازمان بايد فرآيندهاي خود را وارسي و به دقت تعريف كند، اين فرصت خوبي براي تحليل و بهبود فرآيندهاست. با اين كار مي‌توان زمان و هزينه صرف شده براي فرآيند را به حداقل رسانده و ارزش افزوده آن را بيشينه كرد.
 • مديريت گردش كار، به فرآيند كسب وكار سازمان رسميت مي‌بخشد و مي‌توان اطمينان داشت كه هر مرحله از كار به درستي انجام شده، كنترل‌هاي لازم به عمل آمده و كاركنان هيچ مرحله‌اي را از دست نمي‌دهند.
 • کارها تنها به دست افراد از قبل تعيين شده جهت اجرا سپرده خواهد شد و به اين ترتيب کليه کارها بدون خطا بين کارکنان جابه‌جا شده و هيچ کاري در سازمان متوقف نمي‌شود.
 • با استفاده از مديريت گردش كار، امنيت اطلاعات تضمين شده و دسترسي به مجموعه‌اي از داده‌هاي سازگار باهم فراهم مي‌آيد و اطلاعات پراكنده مربوط به سيستم‌هاي سازمان يكپارچه مي‌شود.
 • مديران مي‌توانند بر عملکرد کارکنان و روال هاي سازماني خود اشراف پيدا کرده و کم‌ترين وقت را براي تخصيص کارها صرف كنند.
 • با ثبت تمام رخدادهاي مسير اجراي فرآيند، امکان رديابي كارها فراهم شده و با تحليل آن‌ها مي‌توان فعاليت‌ها را ارزيابي و اندازه‌گيري كرد.
 • سيستم‌هاي مديريت گردش كار، دانش سازماني را بالا مي‌برد. اطلاعات فرآيندها را كه ممكن است ميان كاركنان مختلف پراكنده باشد، يكپارچه كرده و همه كاركنان به آن دسترسي خواهند داشت و آموزش كاركنان جديد بسيار آسان خواهد بود.
 • titleبخش‌هاي سيستم مديريت گردش كار
  sds

  تعريف فرآيند و معرفي آن

  در اين مرحله، با استفاده از تحليل، مدل سازي و فناوري‌هاي تعريف سيستمي، يك فرآيند به زبان قابل پردازش توسط كامپيوتر ارائه مي‌شود. آن‌چه به دست مي‌آيد ”تعريف فرآيند“ نام دارد. به طور معمول، تعريف فرآيند از شماري فعاليت درست شده است و همراه آن قاعده‌هايي كه بر پيش‌روي فرآيند حاكم است و نيز كارهاي‌ انساني و يا كامپيوتري روي فرآيند تعيين مي‌شود. ابزار تعريف فرآيند، يك ويرايشگر گردش كار (Workflow Editor) است. خروجي ويرايشگر گردش كار يك فايل XPDL است كه برگرفته از ابتداي كلمه‌هاي عبارت (XML Process Definition Language) است. در اين راهنماي آموزشي، كار با ويرايشگر (TWE-Toghether Workflow Editor) توضيح داده شده است. اين ويرايشگر يك نرم‌افزار متن باز (Open Source) است. پس از آن كه تعريف فرآيند تكميل شد، فايل XPDL آن در موتور گردش كار بارگذاري مي‌شود.

  sds

  موتور گردش كار

  وظيفه موتور گردش كار پردازش فرآيند، كنترل زمان‌بندي فعاليت‌هاي فرآيند و تعامل با نرم‌افزارهاي كاربردي، ابزارها و يا منابع انساني است. به طور معمول هركدام از فعاليت‌هاي فرآيند، مثلاً پركردن يك فرم، به كار يك انسان و احياناً استفاده از يك ابزار كامپيوتري ربط دارد، يا در كار پردازش اطلاعات، مثلاً در ايجاد و يا به‌روزآوري يك قلم اطلاعاتي در پايگاه داده، لازم است يك برنامه كاربردي روي داده مشخصي عمل كند. تعامل موتور گردش كار با برنامه‌هاي كاربردي، ابزارها و كاربر ضروري است تا برنامه‌هاي كاربردي، ابزارها و كاربران را فراخوانده، كنترل را از يك فعاليت به فعاليت ديگر منتقل كرده و فرآيند محقق شود.

  عملكرد موتور گردش كار مانند يك تسمه نقاله است كه داده‌ها را ميان برنامه‌هاي كاربردي و كاربران جابه‌جا مي‌كند. اين داده‌ها به صورت ”فقط خواندني“ (Read Only) به موتور گردش كار داده مي‌شود و موتور گردش كار نمي‌تواند هيچ تغييري در آن‌ها بدهد.

  سيستم ”الماس گام“ از يك موتورگردش كار كه با استاندارد جهاني Wfmc سازگار است استفاده مي‌كند.

  titleمزیتهای اصلی
  sds

  در گردش كار (Workflow) هر جزء بدون وقفه و يا فاصله، به دنبال جزء پيش از خود مي‌آيد و درست پيش از آن كه جزء بعد از آن شروع شود، پايان مي‌پذيرد. مزیتهای سامانه گردش کار شرکت گام الکترونیک به شرح زیر است:

 • ايجاد بستري مناسب براي بهبود فرآيندهاي سازماني
 • ايجاد كنترل لازم بر روي فرآيندهاي سازماني
 • افزايش سطح کارايي خدمات سازماني
 • قابليت انعطاف بيشتر در اجراي فرآيندهاي گردش کار
 • صرف هزينه و زمان كمتر براي اصلاح فرآيندهاي سازماني
 • قابليت اندازه‎گيري و ارزيابي فعاليت‎هاي مختلف فرآيند
 • افزايش امنيت عمليات سازماني
 • فرآيند هاي کاري به دقت معرفي و مستندمي شوند به اين ترتيب سازمان اطمينان لازم را براي انجام امور مطابق با ضوابط تعيين شده بدست خواهد آورد.
 • کارها تنها به دست افراد (مسئوليت هاي ) از قبل تعيين شده جهت اجرا سپرده خواهد شد و به اين ترتيب کليه کارها بدون خطا بين کارکنان جابجا شده و به دليل حذف عمليات تکراري بيهوده و يا ارجاع اشتباه هيچ کاري در سازمان متوقف نمي شود.
 • مديران مي توانند بر عملکرد کارکنان و روال هاي سازماني مجموعه خود اشراف پيدا کرده و کمترين وقت را براي تخصيص کارها صرف نمايند.
 • با ثبت تمامي وقايع اتفاق افتاده در مسير اجراي فرآيند امکان رديابي امور فراهم شده و با تحليل اين وقايع زمينه بهينه سازي فرآيندها ميسر میشود.