صدور ۱۵ هزار کارت ملی هوشمند در پایتخت

کارت ملی هوشمند

مدیرکل ثبت احوال استان تهران، از چاپ و توزیع ۱۵ هزار کارت هوشمند ملی برای کارت اولی‌ها در تهران خبر داد و گفت: حداکثر زمان برای صدور کارت هوشمند، ۳۰ تا ۴۵ روز است.

محمد مهدی اعلایی،  درباره صدور کارت هوشمند ملی گفت: در حال حاضر، در تهران فقط برای کارت اولی‌ها، یعنی افرادی که نخستین بار کارت ملی برای آنها صادر شده و به ۱۵ سال رسیده‌اند به جای کارت ملی، کارت هوشمند ملی صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق اینترنت و پایگاه ثبت احوال برای نام‌نویسی کارت هوشمند اقدام کنند و سپس در مرحله بعد برای گرفتن عکس و اثر انگشت باید به مراکز پستی مراجعه کنند.

به گفته مدیر کل ثبت احوال استان تهران، عملیات صدور کارت هوشمند، یک تا یک ماه و نیم به طول می‌انجامد و امضای دیجیتال نیز برای آنها در کارت در نظر گرفته شده است.

اعلایی گفت: در حال حاضر کارت هوشمند فقط برای تشخیص هویت به کار می‌رود و استفاده از خدمات دیگر کارت هوشمند، سلامت و کارت بانکی منوط به فراهم شدن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم  با اقدام سازمان‌های مرتبط است.

وی درباره هزینه صدور کارت هوشمند ملی گفت: برای صدور این کارت ۱۵ هزار تومان به حساب دولت واریز می‌شود و ۶ هزار و ۳۲۰ تومان نیز تعرفه پستی آن است که در مجموع، متقاضیان باید ۲۱ هزار و ۳۲۰ تومان پرداخت کنند.

به گفته وی، «تاکنون ۱۵ هزار نفر در تهران کارت هوشمند ملی دریافت کردند و به مرور نیز برای دیگر متقاضیان کارت صادر خواهد شد و احتمال اینکه تا پایان سال برای گروه های دیگری نیز کارت صادر شود وجود دارد، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم».

گام الکترونیک تنها شرکت همکار ایرانی دولت در طرح کارت ملی هوشمند است.