صنعت فاوا در دوران پساتوافق

naserali_saadat_picبه گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ناصرعلی سعادت، رئیس  سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام این مطلب و با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: سازمان با هدف شناسایی و بررسی فرصت ها و تهدیدهای صنعت ICT در دوران پسارفع تحریم از دیدگاه صنف، این همایش را برگزار می کند.
سعادت با تاکید براینکه سازمان برای شناسایی وضعیت کسب و کار فاوا در زمان رفع تحریم  ها نیازمند نظرات و پیشنهادات کارشناسی فعالان و صاحب نظران صنفی است، افزود: در شرایطی که نظرات مشخص و هدفمندی درخصوص وضعیت کسب وکار ICT در دوران پس از رفع تحریم وجود ندارد، سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران براساس رسالتش  مبنی بر بهبود و توسعه کسب و کار صنف، قصد دارد در فضایی به دور از هیجان و شعارزدگی و براساس خرد جمعی، ضمن شناسایی دقیق محدودیت های موجود بر سر راه کسب و کار ICT ایرانی، راهکارهای بلندمدت آحاد صنف را برای دوران پس از رفع تحریم جمع آوری کرده و مجموعه این نظرات را در قالب سندی جامع به نهادهای تصمیم گیر و حاکمیتی ارائه کند.
او در این رابطه ادامه داد: از تمام اعضای سازمان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام زیرشاخه های این صنعت دعوت می کنیم که با حضور و مشارکت در این همایش و ارائه راهکارهای خود، درساخت آینده و تصمیم گیری های کلان حوزه ICT ، سازمان را یاری دهند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه تاکید کرد: کمیته علمی این همایش، مسائل صنعت و کسب و کار فاوا را به تفکیک در تمام حوزه ها با دیدگاه” حمایت از فعالان داخلی و یافتن راه حل هایی برای توسعه ارتباط با سرمایه گذاران خارجی در صنعت ICT “به تفکیک بررسی خواهد کرد.
سعادت با بیان اینکه اعضای صنف با اتحاد و همدلی خود موفق شدند دوران سخت تحریم ها را تاکنون پشت سر بگذارند، گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده بخش خصوصی ضمن ارائه جمع بندی نظرات صنف به دستگاه های حاکمیتی، این مطالبات را برای توسعه صنعت ICT و حفاظت از منافع شرکت ها و فعالان خصوصی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
او با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه فضای این صنعت دردوران پس از رفع تحریم ، همچون سایر صنایع افزود: همواره تاکید  سازمان براین بوده که مدیریت شرایط پسارفع تحریم، یک امر ضروری است و قطعا این موضوع مشارکت دولت و بخش‎خصوصی درکنار یکدیگر را می‎طلبد.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص شرایط صنعت ICT در دوران رفع تحریم ها گفت: قطعا برداشته شدن محدودیت های انتقال مالی بین صنعت گران و تاجران ICT ایرانی  و بین المللی، در سایه رفع تحریم ها، یکی از مهم ترین اتفاقاتی  است  که در توسعه صنعت فناوری اطلاعات و معرفی توانمندی ایران در این زمینه،  تاثیرات بسیار مثبتی خواهد داشت.
سعادت با اشاره به ضرورت تدوین مدل های مختلف برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در صنعت فاوا گفت: همان طور که در دوران تحریم، فعالان این حوزه موفق شدند با وجود مشکلات بسیار،  تهدیدها را به فرصتی برای شکوفایی بدل کنند، ضرورت دارد دستگاه های حاکمیتی، اجرایی و نظارتی با اجرای صحیح قوانین برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و تدوین مدل های مختلف  مشارکتی در صنعتICT، از دستاوردها و کسب و کار تولیدکنندگان و واردکنندگان ایرانی در مقابل رقبای خارجی، حفاظت و حمایت کنند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص اتخاذ راه کارهایی برای توسعه کسب و کارهای ICT ایرانی در شرایط رفع تحریم ها گفت: باید ضمن استقبال از ورود سرمایه گذاران خارجی برمبنای چارچوب ها و ضوابط قانونی، امتیازهای ویژه ای برای تولیدکنندگان و فعالان داخلی این صنعت درنظر گرفته شود تا  شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی  به منظوربرخورداری از این امتیاز ها برای مشارکت با شرکت های داخلی و توسعه صنعت بومی فناوری اطلاعات و ارتباطات ترغیب شوند.