ضرورت ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات

1

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت مدیریت تحولات عرصه فضای مجازی و ضرورت حضور در آن با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی کشور تاکید کرد.

به گزارش ایسنا محمدحسن انتظاری در نخستین جلسه هم اندیشی مرکز ملی فضای مجازی با دستگاه های اجرایی کشور با موضوع سرویس ها و محتواهای مورد نیاز فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات گفت: تاکنون درخصوص شبکه ملی اطلاعات موضوعات بسیاری مطرح شده اما آنچه مسلم است با توجه به گستره فضای مجازی در جهان باید با همراهی و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی کشور در ارایه خدمات و مدیریت فضای مجازی وارد مراحل اجرایی شود.

وی با اشاره به تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات در بهمن ماه ۹۲ توسط شورای عالی فضای مجازی کشور به عنوان زیرساخت پایدار ارتباطی کشور افزود: تحول کشور از حالت فعلی به حالت دیجیتال مستلزم همکاری همه دستگاه ها است تا بتوانیم سرویس های لازم را بر بستر شبکه ملی اطلاعات طراحی کرده و از طریق دستگاه ها پیاده سازی کنیم.

در ادامه این مراسم، عباس آسوشه – معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی – نیز تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی نهادی سیاست گذار بوده و اجرای شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول اجرای این طرح، واگذار شده است.

وی در توضیح الزامات شبکه ملی اطلاعات افزود: با اجرای شبکه ملی اطلاعات در کشور زیرساخت ارتباطی امن در فضای مجازی ایجاد خواهد شد. در این شبکه، زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی و حفاظت ‌شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) خواهیم داشت. همچنین امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری در آن وجود دارد.

آسوشه اظهار کرد: علاوه بر این، شبکه ملی اطلاعات، شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور با تعرفه رقابتی است.

در این جلسه باقری اصل- سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران – نیز به تشریح نحوه اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن پرداخت و تامین محتوای آن نیز توسط نمایندگان دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.