ضیافت افطار همکاران شرکت گام الکترونیک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گام ، ضیافت سالیانه همکاران شرکت گام الکترونیک چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳۱ در شرکت گام برگزار گردید.
در این مراسم که با حضور مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت و جمعی از همکاران شرکت به همراه خانواده هایشان برگزار گردید ، مهندس سعیدی نائینی مدیرعامل گام طی سخنانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و خیر مقدم به حضار ، بر لزوم برگزاری هرچه بیشتر این گونه مراسم در آینده تاکید نموده و در ادامه از آقای مهندس ابوسعیدی مدیر پشتیبانی و زیرساخت شرکت و همچنین تعدادی از همکاران بخش پشتیبانی و تولید ، به پاس زحمات شبانه روزی که در ماه مبارک رمضان متحمل شدند با اهدای لوح و هدایایی تقدیر نمودند.