طرح ترویج کتابت قرآن کریم تصویب شد

نمایندگان مجلس طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی را تصویب کردند.

به گزارش روابط عمومی گام، براساس ماده واحده این طرح؛ از تاریخ تصویب این قانون، دولت و دیگر نهادهای متولی مجاز هستند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهدای قرآن کریم از اعتبارات دولتی کتابت های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قراردهند.
شرکت گام الکترونیک از سال ۱۳۷۶ تصمیم به تولید نرم افزار قرآن نگار گرفت. این نرم افزار که اختصاص به کتابت قرآن دارد خطوط اساتید قدیم قرآنی از جمله استاد نیریزی را میتواند فراگیرد و سپس مانند آنها قرآن را کتابت نماید با این تفاوت که ناشر میتواند صفحات و فونت حروف و کلمات را بر اساس سلیقه خود در صفحه بچیند و صفحه بندی و تذهیب نیز کاملاً در اختیار ناشر است.

امروز نسخ زیادی با خط اساتید بنام ایرانی به چاپ در آمده است و سازمان دارالقرآن و موسسه طبع و نشر در این حوزه با شرکت گام الکترونیک همکاری های گسترده ای داشته اند. همچنین با همت شرکت گام الکترونیک خطس خوشخوان ، ساده و در عین حال زیبا بنام خط امیر طراحی شده که در این نرم افزار موجود است .در ادامه میتوانید نمونه ای از خط نیریزی و خط امیر را که با این نرم افزار کتابتا شده مشاهده نمایید.