فراخوان شرکت در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک سال ۱۳۹۵

دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک سال ۱۳۹۵ را از روز پنج شنبه مورخ هشتم مهرماه جاری آغاز می کند.

مسابقات فوتسال جام انفورماتیک دوریازدهم

مسابقات فوتسال جام انفورماتیک دوریازدهم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، دبیرخانه سازمان همچون یازده دوره گذشته در جهت گسترش فرهنگ ورزش و تقویت روحیه همکاری و همدلی در اعضای خانواده صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوازدهمین دوره فوتسال جام انفورماتیک را با پوشش خبری گسترده برگزار می کند.
امید است این دوره از مسابقات با بهره گیری از تجربیات دوره های پیشین و از طریق جلب مشارکت اعضا و همکاران شاغل در آنها و خانواده هایشان، نمونه شایسته ای از یک همایش فرهنگی در این صنف پیشرو بوده و این رقابت سالم ورزشی بتواند ضمن ایجاد و استحکام دوستی ها در بدنه صنف، عاملی جهت بالا رفتن روحیه نشاط و انگیزش در همکاران باشد.
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک بر اساس برنامه زمان بندی صورت گرفته، از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۸آغاز خواهد شد.
از همکاران محترم عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران دعوت می شود در صورت تمایل به ثبت نام در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال جام انفورماتیک، آیین نامه اجرایی این مسابقات را مطالعه کرده و فرم های پیوست را تکمیل و به همراه مدارک موردنیاز (مندرج در فرم پیوست)، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ فایل مکتوب این مدارک به دبیرخانه سازمان با آدرس خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه نهم، پلاک ۱۳ارسال کنند.

منبع : نظام صنفی رایانه ای استان تهران