فراخوان متقاضیان دریافت پروانه فعالیت در حوزه خدمات افتا

سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در نظر دارد به‌منظور توسعه کمی و ارتقای کیفی ظرفیت های فعال در زمینه ارائه خدمات افتا، از توانمندی شرکت های دارای تجربه در این زمینه استفاده کند.

aftaaa

براساس اعلام اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان فناوری اطاعات ایران، متقاضیان لازم است برای کسب اطلاعات بیشتراز شرایط دریافت پروانه فعالیت خدمات افتا به سایت نما ( نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات) به آدرس nama.ito.gov.ir به بخش اعتبار بخشی قسمت درخواست دریافت پروانه مراجعه کرده و در صورت داشتن شرایط مندرج در «آیین نامه ساماندهی خدمات افتا»، برای دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند. بدیهی است برای متقاضیانی پروانه فعالیت صادر می شود که شرایط ارزیابی را احراز کرده باشند. با توجه به ضرورت، اولویت رسیدگی به درخواست ها با متقاضیانی است که در گرایش های زیر درخواست پروانه فعالیت کنند:

– گرایش ممیزی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات (حوزه خدمات مدیریتی افتا)
– گرایش آزمون و ارزیابی امنیتی (حوزه خدمات عملیاتی افتا)

دریافت فایل : samandehi

منبع : نظام صنفی رایانه ای کشور