فصل تحول و شکوفایی در نظام اداری بانک صادرات (با اتوماسیون اداری متمرکز الماس گام )

Bsaderat

بانک صادرات ایران سابقه درخشانی در استفاده از دانش و تکنولوژی‏های نوین بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته است و با این رویکرد همواره زمینه ساز توسعه اقتصادی در سطح کشور بوده است. بانک صادرات را می‏توان جزء پیشگامان استفاده از سیستم های گردش الکترونیکی مکاتبات در کشور دانست.
حرکت از سیستم‏های جزیره‏ ای به سمت سیستم‏های متمرکز از الزامات نسل جدید سیستم‏های اتوماسیون اداری بوده و مدیریت بانک صادارات نیز گام‏های ارزشمندی را درجهت بکارگیری این سامانه‏ برداشته است. در ماه های اخیر مدیران و مشاوران این مجموعه با عمق نظر و دیدگسترده خود در زمینه فناوری اطلاعات و با بررسی چالش‏ها و موانع پیش رو، پس از بررسی گسترده از میان مشاوران و ارائه دهندگان اتوماسیون اداری بانکی، شرکت گام الکترونیک را با سابقه ۲۸ سال تولید نرم‏افزار و با پیشینه اجرای بیش از ۸۰ درصد اتوماسیون اداری بانکی کشور و برخورداری از رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در حوزه تولید نرم ‏افزار و آموزش برای اجرای پروژه اتوماسیون اداری در سطح ۱۴۰۰۰ کاربر بانک صادرات در کل کشور انتخاب نمودند.
در این راستا از ابتدای سال جاری، این پروژه با در نظر گرفتن هشت فاز اجرایی به مدت ۶ ماه آغاز به فعالیت نموده است. از جمله اقدامات اولیه پروژه “سیستم یکپارچه و متمرکز اتوماسیون اداری الماس گام” استفاده کاربران از دوره‏ های آموزش الکترونیکی با هدف فراگیری سامانه اتوماسیون اداری الماس گام می‏باشد.
اهداف پروژه:
 بهینه‏ سازی فرآیندها
 افزایش بهره‌وری نیروی انسانی
 ارتقاء امنیت
 حذف کاغذ از بدنه بانک
 ارائه خدمات متمایز به مشتریان
دستاوردهای پروژه:
 سرعت در عملیات
 نظارت و کنترل بر فرآیندها
 امکان تهیه آمار و گزارش‏های متمرکز از عملکرد استان‏ها، واحدها و کاربران
 امکان اعمال ملاحظات امنیتی خصوصا در ارتباط با اسناد، مدارک و نامه‌های طبقه بندی شده
 جلوگیری از دوباره کاری و بیهوده‌کاری
 کاهش حجم کار و افزایش بهره‏وری
 قابلیت اشراف بالا به پایین در سطوح سازمانی
 ردیابی امور و پیگیری به موقع مراحل کار
 تکریم ارباب رجوع
 تجمیع تجهیزات و آزادسازی منابع
 استفاده از تکنولوژی‏ های روز برای ارائه تسهیلات کاربری و توسعه ارتباطات بین سیستمی
 امکان راه‏ اندازی سایت بحران جهت اجرای بدون وقفه سیستم هنگام ازکار افتادن سایت اصلی

plan gam