product-shadow
product-image
ارتباط با مشتریان

ضمن عذرخواهی این صفحه در حال راه اندازی است. لطفا تا زمان آماده سازی این صفحه از صفحه دیگر محصولات و خدمات گام الکترونیک بازدید بفرمایید. ضمن عذرخواهی این صفحه در حال راه اندازی است. لطفا تا زمان آماده سازی این صفحه از صفحه دیگر محصولات و خدمات گام الکترونیک بازدید بفرمایید. ضمن عذرخواهی این صفحه در حال راه اندازی است. لطفا تا زمان آماده سازی این صفحه از صفحه دیگر محصولات و خدمات گام الکترونیک بازدید بفرمایید. ضمن عذرخواهی این صفحه در حال راه اندازی است. لطفا تا زمان آماده سازی این صفحه از صفحه دیگر محصولات و خدمات گام الکترونیک بازدید بفرمایید.

demo دریافت دمو محصولات demo تماس با ما
product-shadow
 • درخواست کاتالوگ دانلود کاتالوگ
 • درخواست دمو درخواست دمو
 • تماس با ما تماس با ما
 • fax تلفن : 42835
  fax فکس : ٨٨٧٦٠٥٠١
  email info@gamelectronics.com
titleچالش ها در مدیریت بازاریابی
sds

توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

sds

استراتژي‌های بازاريابی ناموفق

 • ضعف در تقسیم بندی صحیح مشتریان
 • عدم امکان سنجش میزان تاثیرگذاری فعالیتهای بازاریابی
 • هزینه های بازاریابی توجیه نشده
 • sds

  کاهش سهم بازار

 • پیگیری نامناسب سرنخها
 • فقدان ارتباطات هدفمند
 • titleچالش ها در مدیریت فروش
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

  sds

  افزايش هزينه های فروش

 • فقدان فرآیند فروش توجیه شده
 • فقدان بهره وری فروش
 • صرف هزینه زمانی و مالی توجیه نشده جهت فعالیتهای فروشی که سودآور نیستند
 • sds

  پيش بينی های نادرست

 • فقدان راه وروش خاص جهت فروش محصولات
 • عدم آگاهی از تاریخچه فروش های موفق وناموفق گذشته
 • فقدان پروسه های پیش بینی صحیح
 • sds

  کاهش سود

 • افزایش رقابت
 • پیگیری نامناسب سرنخها
 • محدوديت در فروش محصولات و یا خدمات به مشتریان قبلی
 • titleچالش ها در مدیریت خدمات
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

  sds

  افزايش هزينه های پشتیبانی

 • فرآیندهای های پشتیبانی دستی
 • حجم بالای تغییرات سازمانی
 • هزینه های بالای آموزش به کارمندان جدید
 • sds

  کاهش سود پشتیبانی

 • افزایش قراردادهای لغو شده
 • عدم استفاده از کارمند پشتیبانی جهت فروشهای موازی
 • sds

  مديريت ترقی

 • متناسب ساختن خدمات به مشتریان جهت حمایت از پيشرفت های کاری
 • پیشگیری ازهزینه های خدماتی بالا
 • کسب رضایت مشتریان
 • title مزیت های CRM
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

 • امکان آنالیزکردن اطلاعات مشتریان را برای تمامی کارمندان فراهم می آورد
 • امکان همکاری کارمندان شما را در داخل و خارج سازمان به راحتی فراهم می آورد
 • با فراهم آوردن پروسه‌های مشخص امکان پیگیری فعالیتهای مربوط به مشتریان را ممکن می سازد
 • محیطی مشتری مدار را برای شما فراهم می آورد
 • استفاده از آن برای کارکنان سازمان شما روندی بسیار ساده ، آشنا و طبیعی دارد
 • می تواند با نیازهای هر سازمانی تطابق پیدا کند
 • مطابق با تکنولوژی روز کار می کند
 • سریع، قابل انعطاف و توانمند است
 • title تفاوت سی‌آر‌ام و نرم‌افزار مديريت تماس‌ها
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

 • ارتباط مستقیم با مشتری
  تمام فعالیتهای فروش،خدمات وفعالیتهای بازاریابی را شامل می شود
 • تمرکز بر فرآیندها
  با استفاده از جریانهای کاری روند پایداری را در سازمان ایجاد می کند
 • فعالیتهای کاملا گروهی
  همکاری کارمندان در داخل و خارج سازمان را ممکن می سازد
 • title سازگاری با برنامه ها و تکنولوژی های روز
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

  sds

  تجارب کاربران بر اساس نقش های آنها

 • قابل استفاده در Outlook، مرورگر وب و یا ابزارهای موبایل
 • امکان برقراری ارتباطات هوشمند به MS Office
 • sds

  سطح دسترسی ها و جریانهای کاری

 • ایجاد پایداری بیشتر در اجرای فرآیندها
 • تغییر سیستم برای تطابق کامل با نحوه کسب و کار شما
 • امکان تعریف سطوح دسترسی و انواع پیامهای هشدار
 • sds

  یکپارچگی و قابلیت گسترش

 • دارای معماری سرویس های وب
 • امکان اتصال همزمان چندین سیستم
 • امکان Import و Export نمودن ساده اطلاعات
 • title مدیریت بازاریابی با استفاده از Microsoft CRM
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

  sds

  مدیریت فعالیتهای بازاریابی

 • استفاده مجدد از قالبهای تبلیغات
 • اجرای یکپارچه فعالیتهای بازاریابی
 • sds

  شناسایی درست اهداف

 • تقسیم بندی مشتریان و تهیه لیستهای بازاریابی
 • استفاده از لیستهای خارجی
 • بهرمندی از ابزارهای کسب و کار هوشمند
 • sds

  توزیع سرنخ ها

 • توزیع اتوماتیک سرنخ ها
 • اجتناب از دوباره کاری
 • پی گیری بدون تداخل سرنخ ها
 • sds

  اندازه گیری میزان موفقیت

 • گزارش کارآیی فعالیتهای بازاریابی
 • تعریف و پی گیری سنجه ها
 • تبادل اطلاعات از طریق داشبورد ها
 • title مدیریت فروش با استفاده از Microsoft CRM
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

  sds

  مدیریت فرصت های تجاری

 • وظايف و پی گيری های خاص هر فرآيند
 • روان سازی فرآيند فروش
 • فعاليتهای بازاريابی
 • sds

  مدیریت سرنخ

 • همزمانی اتوماتيک تماسها
 • رديابی اتوماتيک پست های الکترونيکی
 • sds

  مدیریت پیش فاکتورها

 • مديريت قيمت های م محصولات
 • مديريت صورتحسابها
 • اتوماتيک کردن فرآيند فروش
 • sds

  ابزارهای کسب و کار هوشمند

 • گزارشات مورد درخواست انواع کاربر
 • گزارشات Excell قابل به روز رسانی
 • پيش بينی آماری
 • title مدیریت خدمات پشتیبانی با استفاده از Microsoft CRM
  sds

  توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش توضیح در باره زیر بخش

  sds

  زمانبندی خدمات

 • کارايی بالا در استفاده از منابع
 • ارائه خدمات به موقع
 • sds

  مدیریت موارد خدمت

 • پيگيری موردهای خدمت
 • قابليت مشاهده وضعيت درخواست مشتری توسط خود مشتری
 • sds

  گزارش گيری

 • افزايش بازده منابع
 • کاهش هزينه های پشتيبانی
 • حرکت به سوی افزايش رضايت مشتری
 • sds

  يکپارچه سازی مراکز تماس

 • افزايش کارايی کارمندان
 • کاهش زمان هر تماس