محتوای الکترونیکی ” دوره مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات “

هدف از این دوره آموزشی ارتقاء سطح کارایی و بازدهی سازمانی از طریق همسو کردن فناوری اطلاعات با حوزه ی کسب و کار و همینطور استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم های مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش مجازی شرکت گام الکترونیک درارتباط باشید

تلفن : ۴۲۸۳۵ داخلی ۶۰۰