محصولات گام الکترونیک

شرکت گام الکترونیک با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در حوزه نرم افزاری به خوبی دریافته است که مهمترین رمز موفقیت در این راه رسیدن به شناخت و پاسخگویی کامل به نیاز مشتریان است. به همین جهت گام الکترونیک از روزهای ابتدایی فعالیت خود با در نظر گرفتن این موضوع سعی در طراحی و تولید نرم افزارهای بومی مبتنی بر نیاز داخلی داشته است و در حال حاضر به عنوان برترین عرضه کننده محصول اتوماسیون اداری شناخته شده و در حال حاضر از طیف وسیعی از مشتریان دولتی و غیر دولتی برخوردار است.

محصولات گام الکترونیک با توجه به نیاز داخلی به چند دسته اصلی تقسیم می شوند که در زیر لیست آن ها آورده شده استalmas