معرفی اعضای جدید هیات رئیسه سازمان نصر تهران

NezamSenfiRayaneh

اعضای هیات رئیسه سازمان نصر تهران در اولین جلسه هیات مدیره چهارم این سازمان انتخاب شدند.

به گزارش گام نیوز از روابط عمومی نصر تهران، درنخستین جلسه هیات مدیره چهارم که روز دوشنبه ۲۸ مهرماه در محل دبیرخانه سازمان برگزار شد، اعضای هیات رئیسه سازمان نصر تهران متشکل از رئیس، نواب رئیس و خزانه دار به اتفاق آراء اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

در این جلسه، ناصر علی سعادت، با کسب رای از اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه، به عنوان رئیس هیات مدیره چهارم سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برگزیده شد.

در بخش انتخاب نائبان رئیس هیات مدیره، باقر بحری و سید مجید صدری با کسب رای موافق  تمامی اعضای هیات مدیره، به عنوان نواب رئیس هیات مدیره نصر تهران انتخاب شدند.

در بخش انتخاب خزانه دار سازمان، آزاد معروفی موفق شد با کسب رای موافق تمامی اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه، به عنوان خزانه دار چهارمین دوره هیات مدیره سازمان نصر تهران برگزیده شود.