معرفی هشت شرکت دانش بنیان برتر در اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

81800567-70234519به گزارش خبرنگار علمی ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این اجلاس از سال ۸۱ تاکنون هرساله با هدف تقویت هم افزایی و همگرایی شرکت های عضو پارک فناوری پردیس برگزار می شود که در آن معرفی برترین های حوزه فناوری پارک فناوری پردیس انجام واز آنها تقدیر می شود.
شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس درهشت گروه مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که شرکت صنایع الکترونیک فاران به عنوان همگرای برتر صنعت و دانشگاه، شرکت مهندسی کاوندیش سیستم، به عنوان صادرکننده برتر،شرکت آیسان طب هادیان به عنوان همگرای برتر خارجی ،شرکت گصن پارس به عنوان ارزش آفرین برتر، شرکت کانساران بینالود بعنوان هم افزای برتر، شرکت فجرریزپرداز بعنوان فن آفرین برتر، شرکت ایرانیان بانژ به عنوان نوآور برتر و شرکت فن افزار توسن به عنوان برترین شرکت دانش بنیان عضو پارک انتخاب و تندیس برتر ین های پارک را دریافت کردند.
در این اجلاس همچنین از شرکت ملی گاز ایران بعنوان سازمان برتر همیار پارک و شرکت های عضو تجلیل شد.
در این اجلاس علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو هیات امنای پارک فناوری پردیس، علی مرتضی بی رنگ معاون امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مس فروش رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران، واشقانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و نصیری اقدم دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت حضور داشتند.

**رشد اقتصادی ۹۱ درصدی پارک فناوری پردیس معاونت علمی ریاست جمهوری در یک سال گذشته
مهدی صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس معاونت علمی ریاست جمهوری در این اجلاس با بیان این که در حوزه توسعه اقتصادی ،پارک رشد ۹۱ درصدی داشته است ،گفت: از شرکت های فناوری عضو پارک پردیس در سال گذشته حدود ۳۳ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال رشد درآمدی حاصل شده است.
وی با ارایه گزارش عملکرد سال گذشته این پارک عنوان کرد: با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته جهت احداث فضاهای پژوهشی و فناوری، در احداث فضاهای پژوهشی بیش از ۴۷۷ میلیارد ریال و برای تجهیز فضاها ۸۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید در سال گذشته صورت گرفته که در مجموع ۱۳۰۷ میلیارد ریال در این حوزه سرمایه گذاری شده است.
صفاری نیا به همکاری پارک فناوری پردیس معاونت علمی ریاست جمهوری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه سرفصل همکاری با دانشگاه ها در زمینه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و تعریف پروژه های مشترک علمی و پژوهشی تبیین و ۱۲ طرح دانشگاهی توسط هفت شرکت عضوپارک تجاری سازی شده است.
رییس پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: در حوزه بومی سازی دانش فنی و نوآوری ۳۲ اختراع به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۹ اختراع در داخل کشور و ۳ اختراع بین المللی ثبت شده اند.
وی با تاکید بر این که پارک فناوری پردیس معاونت علمی بر پایه چشم انداز راهبردی «کانون توسعه فناوری های پیشرفته» تأسیس شده است افزود: امیدواریم با تعامل، همکاری و تلاش روز افزون بتوانیم جلوه های درخشانی را در حوزه مشارکت در فرایند خیزش و جهش صنعتی ایران اسلامی را به نمایش بگذاریم.