حمایت مدیریت شرکت گام الکترونیک از فعالیت های نرم افزارهای موبایلی در حوزه حمل و نقل شهری

monazereh
در برنامه مناظره که به بحث درباره مسائل مطرح در سطح جامعه میپردازد، صبح جمعه ٢٩ بهمن ماه جاری؛ آقای سعیدی مدیریت محترم شرکت گام الکترونیک با حضور در این برنامه به بحث و بررسی  پرداختند و درباره ی مزایای فناوری اطلاعات در سیستم حمل ونقل شهری و رابطه ی آن با کاهش آلودگی هوا و مدیریت ترافیک به نکات مهمی اشاره کردند که در لینک ویدیو قابل مشاهده است.