مواد پیشنهادی قانون برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری و صنایع دانش‌بنیان

71109_195هفدهمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گام الکترونیک به نقل از ایسنا، در این جلسه مواد پیشنهادی مرتبط با حوزه فناوری و صنایع دانش بنیان جهت اعمال در برنامه ششم توسعه ارائه شد.

در این بررسی اشاره شد که در تدوین موارد پیشنهادی، ارتباط آن با اسناد بالادستی و با استناد به بیانات مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور و عناوین فصول برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این گزارش، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مرداد ماه امسال تدوین شده است، مورد برررسی قرار گرفت.

در این گزارش به مواردی مانند رابطه افزایش نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی به میزان سالیانه پنج دهم درصد، کاهش وابستگی منابع مالی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به بودجه دولتی و شهریه، استقرار نظام شناسایی، اولویت‌بندی و ارجاع نیازهای علمی و تحقیقاتی واحدهای تولیدی و صنعتی، تدوین سند جامع توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد و توسعه فن‌بازارهای تخصصی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب جهت کاهش خطرپذیری در صنایع دانش‌بنیان، ایجاد سازو کار لازم جهت بهره گیری از ظرفیت خیرین و همچنین ایجاد و توسعه فن بازارهای تخصصی از جمله مواردی بود که برای گنجانیدن برنامه ششم توسعه کشور اشاره شده است.

پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که اهم آن شامل شفاف‌سازی آمار در نظام توسعه علم و فناوری کشور، تعریف دقیق سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در کشور، توجه به نفوذ علم و فناوری در تمام محورهای برنامه ششم توسعه مانند محیط زیست و نفت، لزوم تقسیم کار میان واحدهای مرتبط با توسعه علم و فناوری و بهره گیری از ظرفیت آنها و در نظر گرفتن میزان و سهم هزینه‌های مرتبط با بخش علم و فناوری توسط بخش خصوصی، بخش دولتی، خیریه و کمک‌های خارجی است.