همکاری ثبت‌احوال وبانک ملی درتولید کارت هوشمندملی

KaarteHoshmandeMelli
با امضای تفاهم نامه ای ، بانک ملی ایران برای همکاری در خصوص تولید کارت هوشمند ملی اعلام آمادگی کرد.
دکتر محمد ناظمی اردکانی – معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور و دکتر عبدالناصر همتی – مدیرعامل بانک ملی ایران تفاهم نامه‌ای امضا کردند که بر اساس این تفاهم نامه و در راستای بند “د” ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر اجرای طرح کارت هوشمند ملی و تحقق دولت الکترونیک شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران آمادگی خود را برای تولید کارت هوشمند ملی اعلام کرد.
بر اساس این تفاهم نامه که با حضور تنی چند از مسئولین بانک ملی و معاونین و مدیران ثبت احوال در محل سازمان ثبت احوال به امضا رسید، بانک ملی تولید ۶۵ میلیون قطعه کارت هوشمند ملی را که سازمان ثبت احوال کشور برای ایرانیان صادر خواهد کرد، مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در صورت عقد توافق نامه تولید کارت هوشمند ایرانیان را به عهده می گیرد.
شرکت گام الکترونیک نیز از پیمانکاران اجرای طرح کارت هوشمند ملی است.