پیوستن به ما

به جمع موفق‌ها بپیوندید! برای شکوفایی خلاقیت‌ها و توان‌مندی‌های خود، هرآینه فرصت پیوستن به گام الکترونیک برای شما وجود دارد. با توجه به گستردگی فعالیت‌های این گروه، دانش‌آموختگان و متخصصان حوزه‌های مختلف، می‌توانند دانش و پشتکار خود را در محیط پویا و پر جوش و خروش گام الکترونیک به کارگیرند. آنچه در این بخش در اختیار شما قرار می‌گیرد، اطلاعاتی‌ست که تصویر کوچکی از محیط کار در گام الکترونیک را ترسیم و شیوه‌ی پیوستن به این گروه را تشریح می‌کند.