کسب رتبه ی ۱ شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه ی آموزش و پژوهش

1 (2)
افتخاری دیگر در کارنامه ی گام الکترونیک
شرکت گام الکترونیک در راستای توسعه سیستم آموزش و ارائه ی مشخصه های کیفی و کمی لازم موفق به کسب رتبه ی یک شورای عالی انفورماتیک کشور در زمینه ی آموزش شد.
همچنین در زمینه ی خدمات پشتیبانی پروژه های انفورماتیکی با یک پله صعود نسبت به قبل توانست رتبه ۳ را از آن خود نماید.
برای مشاهده رتبه بندی در سایر زمینه ها به سایت http://sajar.mporg.ir مراجعه بفرمایید.

شایان ذکر است،شرکت گام‎الکترونیک دارای رتبه ۱ از شورای عالی انفورماتیک ایران و پروانه بهره‌برداری برای تولید نرم‌افزار و گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن کشور می‌باشد.