کسب گواهینامه امنیتی سازمان فناوری اطلاعات و افتا

نرم‌افزار اتوماسیون اداری الماس گام، پس از طی مراحل مختلف امنیتی، موفق به کسب گواهینامه امنیتی محصول از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و افتا شد.

این گواهینامه پس از طی تست‌های گوناگون ارزیابی محصول در آزمایشگاه امنیت پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد برای محصولات صادر می‌شود.

اتوماسیون اداری الماس گام امروز در بیش از ۲۳ بانک و موسسه مالی و اعتباری، ۹ بیمه بزرگ کشور و بسیاری از سازمانهای بزرگ و با تعداد کاربر بالا در حال استفاده است.