کمک مشاوران بین‌المللی در طراحی برنامه تحول شبکه پهن باند ملی ایران

InternetMelli

مرکز تحقیقات مخابرات اعلام کرد که با استفاده از شرکت‌هایی با توان به کارگیری مشاوران بین‌المللی، نقشه راه و طراحی کلان لایه شبکه شرکت زیرساخت را به منظور تحقق شبکه ملی اطلاعات تدوین خواهد کرد.

 به گزارش گام نیوز، طبق اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، این مرکز برای انجام پروژه‌ای ملی در حوزه شبکه پهن باند (لایه شبکه) شبکه ملی اطلاعات، نیاز به خدمات اجرای پروژه و خدمات مشاوره‌ای دارد.

انتظار می‌رود با انجام خدمات مشاوره در این زمینه، خروجی‌های مرحله اول شامل گزارش تحلیلی اطلاعات وضع موجود و ارائه مدل مفهومی بخش شبکه در شبکه ملی اطلاعات، خروجی‌های مرحله دوم شامل گزارش تحلیلی تدوین وضع مطلوب و نقشه راه و ارائه برنامه کلان تحول بخش شبکه در شبکه ملی اطلاعات و خروجی‌های مرحله سوم شامل گزارش طراحی کلان لایه شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و تهیه RFP پروژه‌های مرتبط برای شرکت ارتباطات زیرساخت جهت دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات باشد.

از این رو این مرکز، از شرکت‌ها و ارگان‌های تحقیقاتی و تخصصی که توانایی به کارگیری مشاورین بین المللی را دارند، برای شرکت در این پروژه دعوت کرده است.

مهلت ارائه مستندات تا تاریخ تا تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری اعلام شده است.