تشکیل کمیته بررسی شوراهای موازی در فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی دستور تشکیل کمیته ای برای بررسی شوراهای موازی در حوزه فضای مجازی را صادر کرد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی فضای مجازی با تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی شوراهای موازی فعال در فضای مجازی و فناوری اطلاعات موافقت کردند.

بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی فعالیت شوراهای عالی فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و انفورماتیک و موارد مربوط به فعالیت آنها را بررسی کرده و در نهایت تداخل امور و موازی کاری میان آنها را حذف و یا خود شوراها را در صورت صلاح‌دید منحل کنند.

سومین جلسه شورای فضای مجازی در دولت یازدهم با حضور حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا و سران دیگر قوا همزمان با سالگرد تشکیل این شورا برگزار شد.

نحوه‎ فعالیت شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و چگونگی دستور کار این شوراها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی مرجع تصمیم گیری و سیاست‌گذاری در خصوص مسائل مربوط به فضای مجازی کشور است، مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و شورای عالی فضای مجازی در خصوص اقدامات، دستور کارها و هم‌پوشانی تصمیم‌گیری‌ها در این شوراهای موازی بررسی‌های کارشناسانه را انجام دهند و تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح این روند به جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی موکول شد.